close
Share with your friends

Millaisella johtamisella menestykseen?

Millaisella johtamisella menestykseen?

Johtaminen uudistuu nyt rajummin kuin koskaan aikaisemmin. Mitä suomalaiset henkilöstöjohtamisen ammattilaiset korostavat organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä? Miten he arvioivat oman organisaationsa etenemistä muutoksessa? Tulevaisuuden kestävä johtaminen, ”Future-proof Leadership”, on ollut selvityksen kohteena KPMG:llä kansainvälisesti jo useamman vuoden ajan ja nyt paikallisesti Suomessa.

Lisätietoja

Minna Tuominen-Thuesen

Advisory Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n selvitys johtamisen kestävistä valinnoista

KPMG haastatteli henkilöstöjohtamisen ammattilaisia eri toimialoilta ja sektoreilta. Tavoitteena oli selvittää, miten suomalaiset organisaatiot hahmottavat muuttuvaa maailmaa johtamisen näkökulmasta ja miten valmiita he kokevat olevansa tulevaan. Selvitys paljasti murrosvaiheen hankaluuden keskeisiä paradokseja erityisesti vanhan säilyttämiseen, ennakoinnin vaikeuteen ja johtamisen jatkuvaan tasapainoiluun liittyen.

Kansainvälisten selvitysten mukaan menestyvien organisaatioiden puheissa toistuvat uusi teknologia ja liiketoimintamallit, työn merkityksen korostuminen, työntekijäkokemuksen muotoilu yhdistettynä asiakaskeskeisyyteen sekä tiedon hyödyntäminen ennakoinnissa ja päätöksenteossa. Henkilöstön osaamisen ja motivaation sekä teknologian hyödyntämisen yhteisvaikutuksella nähdään olevan ratkaiseva merkitys organisaatioiden menestykseen. 

Ketteryys ja arvojohtaminen panostuskohteina

Suomalaiset organisaatiot haluavat kansainvälisten verrokkiensa tavoin siirtyä kohti mukautuvampia ja ketterämpiä toimintamalleja ja rakenteita vahvaan arvojohtamiseen nojaten. Haasteita on tällä hetkellä erityisesti järjestelmällisessä tiedolla johtamisessa, vanhoista tavoista luopumisessa sekä organisaatioiden osaamisen kehittämisessä tulevaisuuden tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Työntekijäkokemusta pidetään tärkeänä asiana, mutta se nousee vielä liian harvoin johtoryhmän asialistalle.

Seuraavat vuodet tuovat mukanaan uutta liiketoimintaa ja kokeiluja, esimerkin näyttämistä ja jatkuvaa oppimista. Yhtenä suosituksena on panostaa erityisesti tiedolla johtamiseen ja arvojen tukeman johtamiskulttuuriin kehittämiseen:

  • Suunnitelmallinen, ajantasaiseen tietoon perustuva tiedolla johtaminen antaa kaikille työyhteisön jäsenille mahdollisuuden ymmärtää organisaation tilanne ja tavoitteet täsmällisesti ja kirkkaasti.
  • Organisaation kulttuuria tukeva arvojohtaminen taas luo puitteet sille, miten olemassa olevaa tietoa ja tilannekuvaa hyödynnetään, millaisia valintoja ja päätöksiä sen perusteella tehdään ja miten niitä priorisoidaan.

Taustaa selvityksestä

Selvityksessä verrattiin suomalaisten haastateltavien näkemyksiä KPMG:n kansainvälisiin tutkimustuloksiin. Keskusteluissa ei korostunut poikkeustilan aikainen johtaminen. Suurin osa haastatteluista toteutettiin tammi-maaliskuussa 2020, ennen kuin Suomi siirtyi poikkeustilaan koronaviruksen taltuttamiseksi.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Minna Tuominen-Thuesen
P. +358 40 739 1017

Valtteri Länsimies
P. +358 50 433 9014

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö