close
Share with your friends

Hallitus esittää verovapautta koronaepidemian hoitoon käytettäville tuotteille

Väliaikainen verovapaus koronan hoitotuotteille?

Väliaikaiset vapautukset verosta koskisivat mm. henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esimerkiksi suojalaseja, kasvovisiirejä, suojavaatteita ja suojakäsineitä sekä lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, esimerkiksi hengityskoneita ja testisarjoja.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Hallitus on antanut esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta väliaikaisesti siten, että koronavirusepidemista johtuvan tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa välittömästi käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista EU-maista tapahtuvat yhteisöhankinnat säädettäisiin arvonlisäverottomiksi. Muutoksella täydennetään aikaisemmin säädettyjen tavaroiden maahantuonnissa sovellettavaa verovapautta.  Esityksessä viitataankin pitkälti komission 3. huhtikuuta antamaan päätökseen.

Muutoksen tarkoituksena on asettaa koronavirusepidemian vuoksi tarvittavien tavaroiden eri hankintatavat yhdenvertaiseen asemaan.  

Vapautukset verosta koskevat muun muassa henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esimerkiksi suojalaseja, kasvovisiirejä, suojavaatteita ja suojakäsineitä sekä lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, esimerkiksi hengityskoneita ja testisarjoja.

Ketä esitys koskee?

Verottomuus koskisi tavaroiden myyntejä julkisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelujen tuottajille. Muuhun julkisoikeudelliseen laitokseen rinnastetaan myös yksityinen toimija silloin, kun tämä tuottaa julkisen toimijan puolesta ja tämän valvomana terveys- ja hoivapalveluja. Yksityisten toimijoiden hankkimien tavaroiden verovapauden osalta esityksessä nojataan Tullin tekemään linjaukseen.

Myynteihin sovellettaisiin nollaverokantaa eli verovapauden piiriin kuuluvien tavaroiden myyjät saavat vähentää arvonlisäveron näihin verottomiin myynteihin liittyvistä hankinnoistaan.  Nollaverokannan säätäminen komission päätöstä vastaavassa laajuudessa kotimaisiin myynteihin ja muista EU:n jäsenvaltioista tehtäviin yhteisöhankintoihin poistaisi yksityisten terveydenhoito- ja sosiaalihuoltoalan yritysten sekä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen hankintoja koskevan neutraalisuusongelman.

Kuntien, kuntayhtymien ja valtion tekemien verollisten hankintojen osaltahan arvonlisävero ei muodostu näiden toimijoiden lopulliseksi kustannukseksi.

Selkeyttävät hankintoja, parantaisivat suomalaisyritysten asemaa

Ehdotettujen muutosten arvioidaan toisaalta yksinkertaistavan koronavirusepidemian vuoksi tarvittavien tavaroiden hankintaa ja helpottavan siten yritysten toimintaa. Ne myös parantaisivat kotimaisten ja muiden jäsenvaltioiden myyjien ja valmistajien toimintaedellytyksiä.

Toisaalta muutokset lisäävät sekä myyjien että ostajien hallinnollista taakkaa niiden joutuessa erottelemaan epidemian vuoksi tarvittavien tavaroiden myynnin, hankinnat ja käytön muista tavaroista.

Lakia esitetään sovellettavaksi taannehtivasti 30. tammikuuta 2020 alkaen, ja lakimuutos on voimassa ainakin 31. heinäkuuta saakka. Tarvittaessa verovapauden voimassaoloa voidaan jatkaa. Käytännössä lopulliseen voimassaoloaikaan vaikuttanee se, kuinka pitkään komissio jatkaa vastaaviin tavaroihin sovellettavaa maahantuonnin verovapautta.

Siihen, miten takautuva verovapaus tulee käytännössä huomioida sekä myyjien että ostajien arvonlisäverotuksessa ja laskutuksessa, ei esityksessä ole otettu kantaa.

Lisätietoa voit tiedustella arvonlisäverotuksen asiantuntijoiltamme.

Lisätietoja:

Matti Lindholm

+358 20 760 3235

matti.lindholm@kpmg.fi

 

Mari Uusitalo

+358 20 767 2275

mari.uusitalo@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö