close
Share with your friends

EUT:ltä päätös kansainvälisen kaupan alennusten arvonlisäverotuksesta

EUT:ltä päätös kansainvälisen kaupan alennusten alv:stä

Euroopan unionin tuomioistuin (”EUT”) on katsonut uudessa tuomiossaan, että veroviranomainen voi vaatia alun perin tehdyn arvonlisäverovähennyksen oikaisua hinnanalennusta vastaavaksi, vaikka alennuksesta saatu hyvityslasku oli virheellisesti laadittu viittaamaan vain yhteisömyynteinä/yhteisöhankintoina suoritettuihin kauppoihin. Näin oli siitäkin huolimatta, että myyjä ei voinut enää korjata annettua laskua arvonlisäverovelvollisuutensa päätymisen takia. Myyjällä ei siten ollut myöskään mahdollisuutta alentaa luovutuksesta kannettavan veron perustetta liikaa kannetun arvonlisäveron erotuksen palauttamista varten.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Euroopan unionin tuomioistuimen tuoreen päätöksen taustalla oli tilanne, jossa matkapuhelimia oli luovutettu Romaniasta ja muista EU-valtioista World Comm Tradingille Romaniaan. Myyjä käytti luovutuksissa paikallisia arvonlisäverotunnisteitaan sen mukaan, mistä maista toimitukset olivat tapahtuneet. Luovutukset olivat siten sekä yhteisömyyntejä Romaniaan että paikallisia myyntejä Romaniassa.

Myyjä myönsi World Comm Tradingille neljännesvuosittain matkapuhelintuotteiden myynnistä määräalennuksia, joista laadittiin kvartaaleittain vain yksi hyvityslasku. Tämä lasku sisälsi vain myyjäyhtiön suomalaisen arvonlisäverotunnisteen, vaikka alennus liittyi kaikkiin em. myynteihin.

Myyjän romanialainen arvonlisäverotunniste ei ollut enää voimassa. World Comm Trading kirjasi saatuja alennuksia vastaavan summan kokonaisuudessaan laskun tietojen mukaisesti siten, että se liittyi yhteisön sisäisiin liiketoimiin.

Mitä Romanian veroviranomaiset arvioivat?

Romanian veroviranomaiset totesivat verotarkastuksessa, että World Comm Trading oli kirjannut arvonlisäveron virheellisesti, koska se ei ollut erottanut jäsenvaltion sisäisten myyntien ja yhteisömyyntien välillä saamaansa alennusta käsitellessään. Veroviranomaisten mukaan World Comm Tradingin olisi pitänyt kirjata kyseessä olevien tuotteiden osalta paikallisten myyntien alennuksia vastaava arvonlisävero erillään yhteisömyyntien alennuksia vastaavasta arvolisäverosta, mikä olisi tältä osin siis tarkoittanut vähennettyjen verojen määrän pienentämistä.

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko veroviranomaisella oikeus vaatia World Comm Tradingia kohdentamaan osa saamastaan alennuksesta kotimaan ostoista tehtyjen vähennysten oikaisuksi, vaikka luovuttaja oli laatinut sekä jäsenvaltion sisäisistä myynneistä että yhteisömyynneistä annettavista määräalennuksista yhden ainoan hyvityslaskun ja osoittanut sen koskemaan yksinomaan yhteisökauppaa.

Lisäksi kysyttiin, voisiko sovellettu menettely olla silloin hyväksyttävä, jos alennuksen myöntämisen aikaan myyjän paikallinen (Romania) alv-rekisteröinti ei ollut enää voimassa (mikä siis vaikeuttaisi myyjän oikeutta pienentää suoritettavan veronsa määrää vastaavista maan sisäiseen myyntiin kohdennetuista aluennuksista).

Alv-vähennyksen oikaisua ei voitu välttää

EUT katsoi, ettei tehdyn arvonlisäverovähennyksen oikaisua paikallisiin ostoihin kohdistuvan hinnanalennuksen edellyttämällä tavalla voitu välttää. Ostajalla ei ollut oikeutta käsitellä koko saamaansa alennusta yhteisökauppaan kohdistuvana siitäkään huolimatta, että myyjä ei voinut vastaavalta osin enää oikaista omien myyntiensä veroa Romaniassa annettavissa alv-ilmoituksissa Romanian arvonlisäverovelvollisuutensa päättymisen takia.

Tapauksen perusteella voidaan siis todeta, ettei hinnanalennusta ole mahdollista kohdistaa mielivaltaisesti vain tiettyyn myyntiin tai myynteihin silloin, kun tosiasiassa on sovittu alennuksen kertymisestä kaikkien osapuolten välisten myyntien perusteella.

Erityisesti kansainvälisessä rajat ylittävässä tavarakaupassa saatujen alennusten ja muiden oikaisuerien kohdentaminen oikeille osapuolille ja (kaikkiin) alennuksena aiheena oleviin myynteihin on tärkeä ottaa huomioon jo ennalta, jotta myös niiden oikea arvonlisäverokohtelu on selvä ja sitä voidaan noudattaa myös käytännössä. 

Lisätietoja:

Ida Maria Puolanen

+358 20 767 2123

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Mika Kallio

+358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö