close
Share with your friends

Koronavirus - tilapäisiä muutoksia helpottamaan yhtiökokousten järjestämistä

Väliaikaisia lakimuutoksia yhtiökokouksiin

Koronaviruksen leviämisen rajoittamiseksi eduskunta on hyväksynyt poikkeuslain, joka koskee väliaikaista poikkeamista osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista. Laki on voimassa 30. syyskuuta saakka. Sen ansiosta esimerkiksi yhtiökokouksen määräajasta voi poiketa ja pelkästään "etänä" järjestettävät yhtiökokoukset ovat mahdollisia.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Eduskunta on 24. huhtikuuta hyväksynyt poikkeuslain (290/2020) väliaikaisesta poikkeamisesta eräistä osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain, yhdistyslain ja eräistä muista yhteisölakien säännöksistä koronavirusepidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Kyseinen laki on tullut voimaan 1. toukokuuta ja se on voimassa 30. syyskuuta 2020 saakka. Poikkeuslaki mahdollistaa muun muassa osakeyhtiölaissa säädetystä varsinaisen yhtiökokouksen määräajasta poikkeamisen sekä pelkästään etäyhteyksien avulla järjestettävän yhtiökokouksen.

Tavallisessa tilanteessa osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous on osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Mikäli tilikausi päättyy siis kalenterivuoden lopussa, on varsinainen yhtiökokous pidettävä seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. 

Normaalitilanteessa osakeyhtiön hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua etäyhteyksien kautta tietyin edellytyksin. Perinteinen fyysiseen läsnäoloon perustuva yhtiökokous on kuitenkin tästä huolimatta, osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n mukaan, järjestettävä.  Yhtiö ei normaalitilanteessa ole voinut rajoittaa fyysiseen kokoukseen tulevien osakkeenomistajien määrää tai heidän oikeuttansa käyttää asiamiestä tai avustajaa.   

Mitä laissa säädettiin?

Eduskunnan hyväksymän lain mukaan osakeyhtiö voi osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n 1 momentista poiketen pitää aikaisintaan 30. syyskuuta 2019 ja viimeistään 31. maaliskuuta 2020 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tämä poikkeus koskee myös muuta laissa säädettyä yhtiökokouksen määräaikaa ja yhtiöjärjestyksen määräystä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdasta. Kirjanpitolaista poiketen aikaisintaan 30. marraskuuta 2019 ja viimeistään 29. helmikuuta 2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30. kesäkuuta 2020.

Pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan yhtiön hallituksen päätöksellä järjestää niin, että osakkeenomistaja saa yhtiökokouksessa käyttää oikeuttaan vain hallituksen nimeämien henkilöiden joukosta valitsemansa asiamiehen välityksellä. Hallitus valitsee tällöin osakkeenomistajien käytettäväksi yhden tai useamman asiamiehen, joka ei kuulu osakeyhtiölain tarkoittamaan yhtiön lähipiiriin.

Vaihtoehtoisesti yhtiökokous voidaan järjestää myös niin, että osakkeenomistaja voi yhtiökokouksessa käyttää oikeuttaan vain osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhtiön hallitus voi tällaisen kokouksen järjestämisen lisäksi päättää, että myös ensimmäisessä vaihtoehdossa tarkoitetun asiamiehen tulee osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Huomioi muutokset kokouskutsussa

Mikäli yhtiön hallitus päättää poikkeuslain nojalla järjestää yhtiökokouksen rajoittaen edellä kuvatulla tavalla osakkeenomistajien läsnäolo-oikeutta, tulee tämä huomioida kokouskutsussa. Kutsun tulee tällöin sisältää tiedot muun muassa yksilöidyt tiedot yhtiökokouksessa käytettävästä internetsivusta ja osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamistavasta sekä -ajasta ja yhtiön nimeämien asiamiesten esittely sekä yhteystiedot.

KPMG:n lakipalvelut avustavat mielellään yhtiöitä kaikissa osakeyhtiölakiin sekä sen väliaikaisiin poikkeamiin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Joonas Aho

+358 40 416 3829

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Siiri Luoma

+358 40 650 1142

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö