close
Share with your friends

Tietosuoja ja kilpailuoikeus digipalveluissa – KPMG:n juristeilta palkittu artikkeli

Tietosuoja ja kilpailuoikeus digipalveluissa

Kolme liikejuridiikan asiantuntijaa pohti Defensor Legis -lehden kirjoituksessaan sitä, milloin puutteet tietosuojavaatimusten toteuttamisessa saattavat muodostua myös kilpailuoikeuden normien rikkomiseksi määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten toiminnassa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n liikejuridiikan asiantuntijat Jere Lehtioksa, Jan Ljungman ja Sonja Vainio on palkittu Asianajajaliiton julkaiseman Defensor Legis -lehden kirjoittajapalkinnolla.  Heidän artikkelinsa otsikkona oli "Tieto on valtaa – tietosuojalainsäädännön vastainen henkilötietojen käsittely määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä’’. 

Artikkeli julkaistiin vuonna 2019. Asianajajaliitto on palkinnut erityisen ansiokkaita oikeudellisia kirjoituksia vuodesta 1988 lähtien.

Datan merkitys yritysten toiminnassa jatkaa kasvamistaan: sen avulla yritykset tehostavat toimintaansa ja luovat kokonaan uusia toimintamalleja. Toisaalta henkilötietojen käsittelyn luomat potentiaaliset markkinavaikutukset ovat nostaneet esille kysymyksiä tietosuojaoikeuden perinteisen soveltamisalan ulkopuolellakin.

Digitaalisten palveluiden uusia kilpailuoikeudellisia kysymyksiä

Kilpailuoikeudellisessa arvioinnissa yrityksen käytettävissä olevalla datalla voi olla monenlaista merkitystä. Se näkyy niin yrityksen määräävän markkina-aseman muodostumisessa kuin arvioitaessa määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kilpailuun vaikuttavien toimenpiteiden sallittavuutta kuten sitä, miten yritys käsittelee henkilötietoja.

Digitaalisiin palveluihin liittyy lukuisia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat datan käytön kilpailuoikeudelliseen arviointiin. Esimerkiksi mainosrahoitteisia, maksutta loppukäyttäjille tarjottavia palveluita tulee arvioida niin käyttäjä- kuin mainostajamarkkinoiden osalta. 

Vaikutukset datan käsittelyyn

Toisin kuin kilpailuoikeuteen liittyvän määräävän markkina-aseman mukanaan tuomat velvoitteet, tietosuojalainsäädännön asettamat velvoitteet henkilötietojen käsittelylle soveltuvat kaiken kokoisiin yrityksiin. Yrityksen markkinavoima voi kuitenkin vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvien menettelyjen arviointiin esimerkiksi käsittelyn lainmukaisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteiden osalta.

Henkilötietoja käsittelevän yrityksen markkina-asema voi vaikuttaa esimerkiksi kuluttajalta henkilötietojen käsittelyyn kerättävän suostumuksen asianmukaisuuteen. Tietosuojalainsäädäntö edellyttää, että suostumus annetaan vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuus voi vaarantua esimerkiksi silloin, jos määräävän markkina-aseman myötä  tuotteille tai palveluille ei ole olemassa tosiasiallisia vaihtoehtoisia kilpailijoita.

Kilpailuoikeudellinen asema saattaa vaikuttaa myös läpinäkyvyysvaatimusten täyttämiseen. Tietosuojalainsäädäntö edellyttää organisaatiota antamaan kuluttajille kattavasti tietoja henkilötietojen käsittelystä. Kilpailuoikeuden näkökulmasta kuluttajille tulee kertoa asianmukaisesti kaupan ehdoista.

Miten tietosuojanormit vaikuttavat arviointiin?

Euroopassa on viime aikoina arvioitu, voiko määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen puutteellinen tietosuojanormien toteuttaminen johtaa tietosuojaoikeudellisten sanktioiden lisäksi myös erillisiin kilpailuoikeudellisiin sanktioihin määräävän markkina-aseman väärinkäytön osana.

Oikeustila tietosuojarikkomusten vaikutuksesta määräävän markkina-aseman väärinkäytön arviointiin on kuitenkin tällä hetkellä vielä kehittymässä eikä aiheesta ole kansallista ratkaisukäytäntöä. Joka tapauksessa kaiken kokoisten yritysten mukaan lukien määräävässä markkina-asemassa olevien yritysten tulisi kiinnittää erityistä huomioita tietosuojavelvoitteisiin.

KPMG:n lakipalveluiden asiantuntijat neuvovat datan hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvissä juridisissa kysymyksissä niin tietosuojan, kilpailuoikeuden, sopimusten laatimisen kuin immateriaalioikeuksien suojaamisen näkökulmasta.

Lisätietoja:

Jere Lehtioksa

+358 20 760 3569

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Sonja Vainio

+358 20 767 2111

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jan Ljungman

+358 20 760 3220

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö