close
Share with your friends

Talousohjaus palvelee johtamista ja tuottaa tietoa päätösten tueksi

Talousohjaus palvelee johtamista

Toimintaympäristömme muuttuu jatkuvasti ja nyt erityisesti koronapandemia on tuonut entistä enemmän haasteita yrityksille. Nopean muutoksen maailmassa peräpeiliin vilkuilu ei auta, vaan on ennakoitava tulevaa ja reagoitava nopeasti. Jokaisen yrityksen johto tarvitsee tuekseen talousohjausta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ajantasainen ja luotettava tieto raportoinnin perusta

Jotta talousohjausta voidaan tehdä, tarvitaan riittävästi oikeaa ja mahdollisimman ajantasaista tietoa yrityksen toiminnasta. Enää ei riitä, että saadaan kerran kuukaudessa tuloslaskelma ja tase. Kirjanpitoa tulisi tehdä suoriteperusteisesti ja mahdollisimman tarkasti myös tilikauden sisällä, jotta saadaan riittävän hyvä kuva yrityksen taloudellisesta toiminnasta. Tavoiteltava tilanne olisi, että yrityksellä olisi jatkuvasti ”tilinpäätösvalmius”. Ulkoisen laskennan ohella yritys tarvitsee sisäistä laskentaa. Sisäisen laskennan avulla kerätään tietoa esimerkiksi asiakkaiden ja tuotteiden kannattavuudesta. Edellä mainittujen tietojen lisäksi tarvitaan operatiivista tietoa, esimerkiksi tilauskanta ja varastosaldot. Moderni johdon raportointi sisältää myös liiketoiminnan kannalta olennaiset suorituskykymittarit, joiden avulla seurataan strategian toteutumista. Näiden tietojen avulla voidaan rakentaa yritykselle hyvä raportointikokonaisuus, jota voidaan hyödyntää talousohjauksessa. 

Tavoitteellista tekemistä ja suunnitelmallista seurantaa

Talousohjaus ei ole vain raporttien tuottamista yrityksen johdolle, vaan avainasia on niiden tuottaman tiedon ymmärtäminen ja jalostaminen päätösten tueksi. Riittävän tarkka, olennainen ja reaaliaikainen raportointi ovat hyvä pohja simuloida tulevaisuutta, tehdä ennusteita ja budjetoida. Talousjohdon rooli on muuttunut raporttien laatijasta liiketoiminnan sparraamiseen ja taloudellisen osaamisen jakamiseen. Tietoa halutaan jakaa eri kohderyhmille ja se halutaan tehdä mahdollisimman automaattisesti. Nykyaikaiset raportointijärjestelmät hakevat toteumatietoja suoraan järjestelmistä tai tietovarastoista sekä yhdistävät taloudellista ja operatiivista tietoa.

Tekoälyn avulla tiedon hyödyntäminen uudelle tasolle

Uusimpana kehitysaskeleena on tekoälyn yhdistäminen raportointiin. Tiedon hyödyntämisessä ja erityisesti ennusteiden laatimisessa voidaan hyödyntää koneoppimisen sovelluksia, jotka käsittelevät suuria tietomassoja ja löytävät erilaisia trendejä ja syy-seuraussuhteita. Taloushallinnon rooliksi jääkin oikeiden tietolähteiden tunnistaminen, lopputulokseksi saadun ennusteen oikeellisuuden arviointi sekä tiedon jakaminen ja tulkinta liiketoiminnan apuna. 

Miten KPMG voi auttaa?

Kun kaipaat uusia näkemyksiä, taloushallinnon osaajamme tarjoavat kattavan kokemuksensa yrityksesi käyttöön. Haluamme tukea ja tehostaa strategisena kasvukumppanina perhe- ja kasvuyhtiöiden omistaja-arvon kasvatusta yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Sanna Leskinen
P. +358 50 441 6501
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö