ESG-tekijät tulevaisuuden tuottojen ajurina

Uusimmassa numerossa keskitymme aiheeseen, jonka merkitys kasvaa yhä enemmän finanssialan palveluita tarjoaville yrityksille – ESG-tekijöihin eli ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan. Myös kestävän rahoituksen ja vastuullisen sijoittamisen periaatteiden merkitys korostuu entisestään yritysten toimintatavoissa.

Julkaisun suunnittelun aikana kohtasimme myös toisen maailmanlaajuisesti merkittävän ilmiön: koronaviruspandemian. Koronakriisi on osoittanut, miten tiiviit riippuvuussuhteet yrityksillä on niitä ympäröivään yhteisöön.

Maailmanlaajuinen kriisi korostaa ESG-tekijöiden vaikutusta ja keskeistä roolia liiketoiminnan resilienssin kehittämisessä. Käsilläsi olevassa julkaisussa globaali Financial Services -toimialajohtajamme Jim Liddy pohtii, miten finanssialan toimijoiden tulisi vastata pandemian luomiin haasteisiin.

Keskustelemme ESG-agendan edelläkävijöiden, kuten Goldman Sachsin kanssa siitä, miten se kääntää ESG-tekijät hyödykseen antaen samalla vahvan viestin markkinoille tulevaisuuden suunnasta. Tuomme esille maailmanlaajuisia ja paikallisia rohkaisevia avauksia, joiden tavoitteena on helpottaa siirtymistä ESG-agendan huomioivaan rahoitusjärjestelmään.

Toivomme, että tämä tuorein Frontiers in Finance -julkaisumme toimii katalyyttina finanssialan yrityksille. Haluamme inspiroida ja rohkaista alan päättäjiä uusiin ajatusmalleihin, joissa tuottohakuisuus yhdistyy yrityksen syvemmän tarkoituksen kirkastamiseen. Tuotto vai tarkoitus, vai molemmat?

Inspiroivia lukuhetkiä!

Download the full collection of ESG insights

The ESG agenda has become ever more relevant and significant in financial services as the world faces the ongoing impacts of COVID-19.

Download this edition to learn more about:

  • Global and regional efforts to smooth the transition to an ESG-aware financial system
  • Interviews with industry leaders such as Goldman Sachs and Eurasia Group
  • Opportunities and growth areas enabled by new business models and technologies
  • Challenges and potential solutions to tackle reporting, political and regulatory expectations
  • Real-world examples that demonstrates how the ESG agenda can drive positive results
  • Interactive navigation and hyperlinks to additional resources