close
Share with your friends

Verohallinnolta päivitetty ohje matkailualan arvonlisäverotuksesta

Verohallinnolta päivitetty matkailualan alv-ohje

Ohje on selvästi aiempaa, vuonna 2013 julkaistua laajempi, ja siinä käsitellään yleisestikin matkailualalla keskeisiä arvonlisäverokysymyksiä. Tuore ohje jättää edelleen avoimeksi monia alalle relevantteja alv-kysymyksiä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen matkailualan marginaaliverotuksesta. 

Matkatoimistopalvelujen marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan laajasti arvonlisäverolaissa tarkoitetun matkanjärjestäjän myymiin matkatoimistopalveluihin. Siksi matkanjärjestäjän käsitteen määritelmä, jota ei kuitenkaan lainsäädännössä määritellä, on arvonlisäverotuksen kannalta keskeinen.

Ohjeen ja matkailualaa koskevan lainsäädännön aiemmilla muutoksilla ei ole tarkoitus vaikuttaa matkanjärjestäjän käsitteen tulkintaan. Ohjeessa korostuu se, että matkailualan erityisjärjestelmän soveltaminen on edelleen hyvin laajaa, eikä se suinkaan rajoitu pelkästään varsinaisiin matkailualan toimijoihin vaan kaikkiin, jotka muutoin kuin satunnaisesti myyvät matkatoimistopalveluna pidettäviä matkailupalveluiden yhdistelmiä.

Verohallinnon mukaan oikeuskäytännössä on jo kahden matkan järjestämisestä seurannut, että myyjä on katsottu arvonlisäverolaissa tarkoitetuksi matkanjärjestäjäksi. Ohjeessa ei kuitenkaan viitata, mistä tällainen oikeuskäytäntö muodostuu.

Käsityksemme mukaan matkanjärjestäjän määritelmän tulisi kuitenkin – ohjeen sanamuodosta huolimatta – lähestyä aina toiminnan tosiasiallisen luonteen pohjalta, kuten sen perusteella, onko kyseessä aidosti matkapalveluita tuottava taho, tai kilpaileeko se kyseisen alan toimijoiden kanssa.

Mitä muuta ohjeessa linjattiin?

Verohallinto on ohjeessaan myös muuttanut kantaansa marginaaliverotuksen soveltamisesta tilanteessa, jossa ulkomaiselta elinkeinonharjoittajalta ostettu matkatoimistopalvelu luovutetaan matkustajalle EU:n ulkopuolella. Arvonlisäverolain (”AVL”) 71 §:n 9 kohdan mukaan myynti olisi tällöin Suomessa arvonlisäveroton. Aiemmin Verohallinto on kuitenkin katsonut, että suomalaisen matkanjärjestäjän on suoritettava EU:n ulkopuolelta ostamistaan ja matkailijan hyväksi EU:n ulkopuolella luovuttamiensa pääsäännön (AVL 65 §:n) mukaisten palveluiden voittomarginaalista vero silloinkin, kun matkatoimistopalvelu on muutoin arvonlisäveroton AVL 71 §:n 9 kohdan perusteella.

Uudessa ohjeessaan Verohallinto toteaa, että jos ulkomaiselta elinkeinonharjoittajalta ostettu palvelu luovutetaan matkustajalle EU:n ulkopuolella, on palvelun edelleenmyynti Suomessa veroton AVL 71 §:n 9 kohdan nojalla. Siten Verohallinto katsoo siis nyt, että ulkopuolisilla resursseilla EU:n ulkopuolella tuotetuista matkoista ei ole suoritettava marginaaliveroa.

Palvelusta perittävän katteen jakaminen

Verohallinto ottaa kantaa myös palvelusta perittävän katteen jakamiseen. Jos itse suoritetun matkailupalvelun myyjä myy samaan pakettihintaan asiakkaalle myös alihankintana ostettuja matkailupalveluja, tulisi myyjän Verohallinnon mukaan jakaa kate myynnistä siten, että siitä osa kohdistuu itse suoritettuihin palveluihin, ja osa alihankintana ostettujen palvelujen myyntiin (johon sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä).

Kate tulisi kuitenkin käsittääksemme tästä huolimatta edelleen kohdistaa sinne, jossa kyseisen bisneksen arvonlisä tosiasiassa muodostuu. Myyjän ei pitäisi joutua ainakaan vyöryttämään omien palveluidensa katetta keinotekoisesti ulkopuolelta ostettuihin palveluihin.

Matkatoimistopalveluiden arvonlisäverotukseen liittyy edelleen paljon avoimia kysymyksiä. Keskeisintä on usein se, mitä ”välittömästi matkustajan hyväksi” ostetulla tavaralla tai palvelulla tarkoitetaan. Tämän käsitteen määrittely vaikuttaa suoraan myynnin verokohteluun, sillä marginaaliverotusta matkailupalvelun myyntiin sovelletaan silloin, kun myyjä myy omissa nimissään muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi ostamiaan palveluja ja tavaroita.

Verohallinnon kattavasta ohjeistuksesta huolimatta tämän käsitteen tulkinta, samoin kuin monet muut kysymykset, jäävät käytännössä monissa tilanteissa tulkinnanvaraiseksi.

Matkailualan arvonlisäverotukseen liittyy monia erityiskysymyksiä, joiden asianmukaisessa huomioimisessa KPMG:n kokeneet arvonlisäveroasiantuntijat osaavat auttaa.

Lisätietoja:

Atte Saari

+358 20 760 3895

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ida Maria Puolanen

+358 20 767 2123

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö