close
Share with your friends

Verkkotunnus toimii nettimaailman käyntikorttina

Verkkotunnus toimii nettimaailman käyntikorttina

Verkkotunnuksella (domain) on merkittävä rooli brändinrakennuksessa ja verkkonäkyvyydessä. Rekisteröitävän domainin valintaan on syytä kiinnittää huomiota: huolella valittu verkkotunnus herättää luottamusta ja jää yleisön mieleen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Suurin osa palveluista ja tuotteista löydetään internetistä: näkyvyyden kannalta hyvä verkkotunnus onkin keskeisessä asemassa. Yrityksen koko brändi saattaa perustua sen verkkotunnukseen: verkkokauppa.com, etuovi.com, huuto.net sekä tori.fi. Halutuimmat verkkotunnukset varataan kuitenkin markkinoilla nopeasti, ja valitettavan usein haluttu verkkotunnus on jo käytössä.

Verkkotunnus kannattaakin varata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vaikka sen käyttö olisi tosiasiallisesti tarkoitus aloittaa vasta myöhemmin. Näin varmistetaan, ettei kukaan muu ehdi viemään liiketoiminnallesi sopivimpia verkkotunnuksia ensin. 

Varatun domainin saaminen itselleen voi osoittautua jopa mahdottomaksi, ja verkkotunnusten jälkimarkkinoilla "domaintrollien"  hintapyynnöt ovat korkeat. Domaintrollilla tarkoitetaan henkilöä tai tahoa, joka hankkii verkkotunnuksia itselleen estääkseen muiden tahojen rekisteröinnit myydäkseen verkkotunnuksia eteenpäin oikeille omistajille ja saadakseen siten voittoa. 

Tarkista, onko verkkotunnus vapaa vai varattu

Verkkotunnuksen vapaana olosta tulisikin varmistua jo uusia brändejä ja nimiä suunniteltaessa, hyvissä ajoin ennen lopullista valintaa, ja ainakin ehdottomasti ennen lanseerausta. Viestinnän lupaviranomaisen, Traficomin verkkotunnushausta voi helposti tarkistaa, onko haluttu kotimainen .fi-verkkotunnus vapaana.

Verkkotunnukset rekisteröidään tavallisesti yritys- ja tuotenimille sekä sloganeille. Brändinsuojausmielessä organisaation on suositeltavaa valmistautua usealla eri nimivaihtoehdolla, joiden osalta suojausmahdollisuudet kartoitetaan tarkemmin. Tällä tavoin käytettävissä on aina varasuunnitelma, jos valittua nimeä vastaavaa verkkotunnusta ei saadakaan rekisteröityä. 

Vältä yleisimmät sudenkuopat

Hyvä käytäntö on rekisteröidä .fi ja .com -domainien ohella sellaisten maakohtaiset verkkotunnukset niissä maissa, joissa yrityksellä on tai tulevaisuudessa tiedetään olevan toimintaa. Lisäksi kannattaa rekisteröidä haluttua verkkotunnusta lähellä olevat ja erehdyttävän samankaltaiset domainit yleisimpien väärinkäytösten, kuten ”domain- ja typosquattingin”  estämiseksi (esim. Google on varannut www.Gogle.com). 

Muista myös aina rekisteröidä verkkotunnuksesi yrityksellesi: jakelijoiden tai muiden liikekumppanien ei yleensä kannata antaa rekisteröidä verkkotunnuksia omiin nimiinsä.  Jos tällaisia rekisteröintejä tehdään, tulisi asiasta vähintäänkin sopia kirjallisesti, jotta voidaan välttää epäselvyydet ja kiistat verkkotunnuksen omistajuudesta.

Varmistu lainmukaisuudesta

Haltijan tulee varmistua myös siitä, että verkkotunnus on lainmukainen eikä loukkaa muiden tahojen jo olemassa olevia tunnusmerkkejä ja yksinoikeuksia, kuten rekisteröityjä toiminimiä tai tavaramerkkejä. Verkkotunnuksella ei myöskään saa oikeudettomasti hyödyntää ja jäljitellä muiden mainetta ja goodwill-arvoa markkinoilla (kielletty maineen norkkiminen eli jäljittely).

Yksinoikeuden haltijoilla on lähtökohtainen oikeus kieltää muita käyttämästä liian samankaltaisia (verkko)tunnuksia elinkeinotoiminnassa samoilla markkinoilla. Tämä onkin syytä pitää mielessä, sillä hyvälläkään verkkotunnuksella ei tee mitään, jos yritys ei lopulta saa hyödyntää sitä liiketoiminnassaan.

Esiselvitys kannattaakin tehdä huolella loukkauksien ja riitatilanteiden välttämiseksi. Kotimaisten verkkotunnusten osalta alkuun pääsee helposti Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämää nimipalvelua ja tavaramerkkitietokantaa tutkimalla, mutta epäselvissä tilanteissa on suositeltavaa kysyä apua ulkoiselta asiantuntijalta.

Tutustu myös verkkoartikkeliimme, joka kertoo brändin suojaamisesta tavaramerkillä.

Lisätietoja:

Ilkka Vuorenmaa

+358 20 760 3314

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Lauri Aho

+358 20 767 2131

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Sonja Vainio

+358 20 767 2111

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö