KPMG Suomi on saavuttanut ISO/IEC 27001:2013 -tietoturvasertifikaatin

KPMG Suomi on saavuttanut tietoturvasertifikaatin

Organisaatiomme on nyt sertifioitu virallisesti kansainvälisesti tunnustetun tietoturvastandardin mukaan.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

ISO27001-certification

KPMG Suomi on onnistuneesti täyttänyt ISO/IEC 27001:2013 -standardin vaatimukset ja organisaatiomme on nyt sertifioitu virallisesti tämän kansainvälisesti tunnustetun tietoturvastandardin mukaan. Sertifiointi osoittaa henkilöstöllemme, asiakkaillemme sekä muille sidosryhmillemme, että KPMG on sitoutunut suojaamaan kaikkia käsittelemiään tietoja asianmukaisesti ja huolellisesti.

Mikä on ISO/IEC 27001 -sertifikaatti?

ISO/IEC 27001:2013 on kansainvälinen standardi tietoturvallisuuden hallintaan. Voimassa oleva sertifikaatti osoittaa, että sen saanut organisaatio on ottanut käyttöön tunnetut parhaat käytännöt liiketoimintansa ja käsittelemiensä tietojen suojaamiseen sekä tietoturvariskien hallintaan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän avulla. Organisaatiollemme myönnetty sertifikaatti edellyttää jatkuvaa voimassapitoa, siksi akkreditoitu riippumaton taho tulee auditoimaan toimintaamme vuosittain standardin mukaisesti.

Mikä on KPMG Suomen sertifikaatin kattavuus?

Sertifikaatti kattaa kaiken konsernimme liiketoiminnan Suomessa, huomioiden mm. keskitetysti tuotettavat sisäiset sekä asiakkaille ja sidosryhmillemme tuotettavat monipuoliset ammatilliset palvelumme. 

Mitä saavutettu sertifiointi tarkoittaa asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme?

ISO27001 -sertifikaatti täyttää yhden strategisista tavoitteistamme, jonka tarkoituksena on tukea konsernimme jatkuvaa digitaalista kehitystä. Sertifiointi on osoitus sitoutumisestamme tietoturvallisuuteen sekä sen jatkuvaan ylläpitoon ja kehittämiseen. Sertifikaatin kautta asiakkaamme ja sidosryhmämme voivat luottaa toimenpiteisiimme, joihin olemme ryhtyneet suojataksemme meille uskottuja tietoja ja omaisuutta palveluita toimittaessamme.

Lisätietoja ISO27001 -sertifioinnista, laajuudesta ja yksityiskohdista sertifiointiprosessistamme on saatavissa KPMG Information Protection -yksiköltämme.

Lisätietoja

Harri Pienimäki

National IT Security Officer

+358 20 760 3500

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Juha Karttunen

Partner, General Counsel

+358 20 760 3583

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Read this news in English.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö