close
Share with your friends

Datahub tulee, sähkömarkkinoiden ydin muuttuu

Datahub tulee, sähkömarkkinoiden ydin muuttuu

Sähkön vähittäismarkkinat muuttuvat helmikuussa 2022, kun käyttöön otetaan sähkömarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Järjestelmään tallennetaan tietoja Suomen 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Fingridin hallinnoiman järjestelmän käyttöönoton jälkeen sähkön kuluttajien, myyjien ja jakeluverkonhaltijoiden välillä liikkuvat tiedot tallentuvat datahubiin, josta ne ovat tasapuolisesti kaikkien markkinaosapuolten saatavilla.

Nykyisin käytössä oleva viestinvälitys markkinaosapuolten välillä tulee tiensä päähän ja osapuolten kommunikaatiossa siirrytään reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon. Sähkön loppuasiakkaalle siirtymä tullee olemaan mahdollisimman huomaamaton, mutta energiayhtiöille muutos on merkittävämpi. Uudistus tuo vaikutuksia muun muassa asiakas- ja mittaustietojärjestelmiin, viestinvälitykseen, liiketoimintaprosessien kehittämiseen ja datahub-yhteensopivuuden varmistukseen.

Muutos mahdollistaa toiminnan kehittämisen

Energiayhtiöiden kannattaa hyödyntää meneillään olevia datahubiin liittyviä kehityshankkeita laajemminkin toimintansa kehittämiseen. Seuraavassa kolme esimerkkiä, kuinka tilannetta kannattaa hyödyntää:

  • Asiakas- ja mittaustietojärjestelmien uusiminen muuttaa kokonaisarkkitehtuuria, jolloin niin liiketoimintaprosessien kuin IT-arkkitehtuurien arviointi ja dokumentointi tulee ajankohtaiseksi muutoksen liiketoiminta- ja IT-vaikutusten ymmärtämiseksi. 
  • Muutoksen yhteydessä kannattaa arvioida niin organisaation kuin muuttuneiden tietojärjestelmien tietoturvan taso, jotta muutos ei ainakaan heikennä tietoturvaa. 
  • Koko markkina on muutoksessa, joten laadunvarmistukseen ja riittävään testaukseen kannattaa panostaa, jotta toiminnan jatkuvuus varmistetaan datahub-käyttöönoton jälkeen. 

KPMG mukana hankkeessa

KPMG tukee Fingrid Datahub Oy:tä Data-projektissa osallistumalla muun muassa Datahubin teknisen käyttöönottosuunnitelman Runbook-työryhmään. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Pasi Vänttinen
P. +358 40 559 5307
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö