close
Share with your friends

Verohallinto: Uusi alv-ohje omasta käytöstä ja alivastikkeellisista luovutuksista

Verohallinnolta uusi arvonlisävero-ohje

Päivitetyssä, yli 10 vuotta sitten julkaistun ohjeen korvaavassa ohjeessa on korotettu Verohallinnon tulkintaa tavanomaisen mainoslahjan enimmäisarvosta sekä täsmennetty muun muassa kylkiäisten sekä mainoslahjojen arvonlisäverokäsittelyä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinnon päivitetyssä ohjeessa käsitellään työasujen, kylkiäisten ja kampanjatuotteiden sekä mainoslahjojen arvonlisäverokäsittelyä arvonlisäverolain ja korkeimman hallinto-oikeuden käytännön perusteella. Verohallinto esittää myös ohjeeksi verovelvollisille ja verotuskäytännön pohjaksi oman tulkintansa siitä, minkä arvoista tavaralahjaa voidaan pitää tavanomaisena mainoslahjana.

Tavanomaiset mainoslahjat sekä tavaranäytteet

Tavanomaisen mainoslahjan tai tavaranäytteen luovuttamisesta ilmaiseksi ei tarvitse suorittaa oman käytön veroa. Tavaranäytteiksi katsotaan myyntituotteiden näytekappaleet ja myyntituotteiden näytteiksi valmistetut tavarat. Tavanomaisina mainoslahjoina voidaan pitää esimerkiksi paitoja, kyniä ja huiveja, joita voidaan pitää arvoltaan kohtuullisina ja jotka ovat usein myös varustettuna yrityksen logolla tai nimellä.

Alkoholituotteita ei yleisesti pidetä tavanomaisina mainoslahjoina. Myöskään henkilöstölle ilmaiseksi yksityiskäyttöön luovutetut tavarat eivät ole tavanomaisia mainoslahjoja, vaan näistä luovutuksista on suoritettava oman käytön veroa.

Tavanomaisen mainoslahjan käsitettä ei kuitenkaan ole täsmennetty arvonlisäverolaissa, joten Verohallinnon ohjeellaan asettama euromääräinen arvoraja on käytännössä hyvin tärkeä tulkintaohje sekä verovelvollisille että veroviranomaisille.

Päivitetyssä ohjeessaan Verohallinto on nostanut tavanomaisena pidetyn lahjan tulkintaohjeena pidettyä rajaa siten, että tavanomaisena mainoslahjana voidaan pitää tavaraa, jonka arvonlisäverollinen ostohinta on enintään 50 euroa (aiemmin 35 euroa). Sitä kalliimpien tavaroiden antaminen vastikkeetta verotetaan omana käyttönä.

Korotus on tarkoitettu tulemaan voimaan ohjeen antopäivästä 17. maaliskuuta lukien. Kysymys on kuitenkin vain Verohallinnon tulkinnasta siitä, miten lakia tulisi soveltaa, joten voi olla mahdollista, että tuomioistuimet voisivat omassa käytännössään sallia kyseisen, verovelvollisen eduksi tapahtuneen korotuksen soveltamisen joltain osin myös taannehtivasti.

Mainoslahjoina annettavien palveluiden ilmaisluovutukset ovat edelleenkin verottomia, mutta käytännössä kalliiden palveluiden osalta tulee esiin kysymys siitä, onko kysymys aidosti mainoslahjasta vai esim. edustamisesta.

Työasut

Työntekijöille luovutetut tavarat, kuten työpuvut ja muut yrityksen toiminnalle ja tietyn työn suorittamista varten tarpeelliset tavarat, eivät edelleenkään ole oman käytön verotuksen piirissä. Näihin kuuluvat esimerkiksi tarjoilijoiden t-paidat, johon on painettu ravintolan nimi ja logo, sekä rakennusliikkeen työntekijöilleen luovuttamat haalarit sekä turvakengät käytettäväksi työtehtävissä.

Toisaalta jos työntekijöille luovutetuista työasuista ei ole voinut tehdä alv-vähennystä niitä hankittaessa, ei myöskään niiden luovuttamisesta ole velvoitetta suorittaa oman käytön veroa, esimerkkinä asianajotoimiston työntekijöilleen luovuttamat puvut, jotka alun perin katsottiin hankitun yksityiskulutukseen. 

Kylkiäiset ja kampanjatuotteet

Kylkiäisillä ja kampanjatuotteilla tarkoitetaan toisen hyödykkeen yhteydessä näennäisesti vastikkeetta annettujen tavaroiden luovutusta, jolla pyritään edistämään myyntiä. Kylkiäisten sekä kampanjatuotteiden luovutuksesta asiakkaalle ei tarvitse suorittaa oman käytön veroa, koska varsinaisen myynnin vastikkeellisuus kattaa myös näiden tavaroiden luovutuksen.

Oikeuskäytännön mukaan, jos tiedossa on jo myyntihetkellä, että kaupan kohteena olevan hyödykkeen lisäksi ostaja saa oheistuotteen samaan hintaan, oheistuote tulkitaan kampanjatuotteeksi tai kylkiäiseksi eikä sen luovutusta katsota vastikkeettomaksi.  Oman käytön veroa ei tällöin suoriteta kampanjatuotteen tai kylkiäisen luovutuksesta ostajalle, vaikka siitä ei erikseen veloitetakaan.

Mitä päivitetty ohje merkitsee?

Päivitetyn ohjeen tärkein välitön merkitys on tavanomaisen mainoslahjan tulkinnan arvorajan korotus, joka yritysten tulee huomioida toiminnassa heti maaliskuusta lähtien. Lisäksi päivitetty ohje täsmentää oman käytön ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotusta varsinkin työasujen, kylkiäisten ja kampanjatuotteiden sekä mainoslahjojen osalta. 

Avustamme jatkossakin mielellämme oman käytön ja alivastikkeellisten luovutusten arvonlisäverotuksessa. 

Lisätietoja:

Ellen Portin

020 760 3044

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Mika Kallio

020 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö