close
Share with your friends

Työlainsäädännön kaivatut joustot voimaan huhtikuun alussa

Työlainsäädännön joustot voimaan huhtikuun alussa

Työsopimuslain ja yhteistoimintalain väliaikaiset muutokset astuvat voimaan huhtikuun alusta lähtien. Väliaikaisten muutosten tarkoituksena on vastata koronaviruksen aiheuttamaan poikkeukselliseen tilanteeseen työmarkkinoilla.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tilapäisten lakimuutosten aikana työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen.  Muutokset ovat voimassa 30. kesäkuuta saakka.

Lomautukset:

1. Työntekijän lomautusta edeltävä lomautusilmoitusaika lyhennetään nykyisestä 14 päivästä viiteen (5) päivään. Samalla lyhennetään lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika nykyisestä 14 päivästä tai kuudesta viikosta viiteen (5) päivään.

Viiden (5) päivän pituinen vähimmäisneuvotteluaika koskisi kaikkia työnantajan harkitsemia lomautuksia niiden suunnitellusta kestosta tai kohteena olevien työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Lakimuutos ei vaikuta irtisanomisia ja osa-aikaistamisia koskevien yhteistoimintaneuvottelujen vähimmäiskestoihin. 

2. Työnantaja saa oikeuden lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän samoilla perusteilla kuin toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen perusteella työskentelevän työntekijän. Näin ollen määräaikaisen työntekijän lomauttaminen olisi mahdollista, kun työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai työ ja työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti.

Koeaika:

Koeaikaa koskeva säännöstä muutetaan väliaikaisesti siten, että työsopimus voidaan koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Koeaikapurun kynnystä arvioitaisiin samoin perustein kuin tuotannollista ja taloudellista irtisanomisperustetta. Ainoana erona olisi se, että koeaikapurussa työsuhde päättyisi purkuilmoituksen toimittamisen jälkeen välittömästi.

Takaisinottoaika:

Joustojen vastapainona lain voimassa ollessa tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanottujen työntekijöiden takaisinottoaika pitenee nykyisestä neljästä kuukaudesta yhdeksään (9) kuukauteen. Pidempi takaisinottovelvollisuusaika koskisi kaikkia lain voimassa olon aikana irtisanottuja työntekijöitä riippumatta työntekijän työsuhteen kestosta.

Työmarkkinajärjestöillä on edelleen oikeus sopia työehtosopimuksella laista poiketen edellä mainituista lomautusilmoitusajasta, lomautuksia koskevasta vähimmäisneuvotteluajasta ja takaisinottovelvollisuutta koskevasta säännöksestä. 

Jos haluat tietää lisää lakimuutoksista, ota yhteyttä työoikeuden tiimiimme.

Meille juridiikka on enemmän: #juridiikkaonenemmän.

Lisätietoja:

Mika Honkanen

+358 20 760 3984

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö