close
Share with your friends

Toimitusvarastojärjestelyn riski kiinteän toimipaikan muodostumisesta arvonlisäverotuksessa

Quick fixes: Kiinteä toimipaikka arvonlisäverotuksessa

Tavarakaupan arvonlisäverotukseen liittyvät pikaparannukset (quick fixes) käsittelevät muun muassa toimitusvarastojärjestelyn yksinkertaistamista siten, että varastoinnista ei aiheudu varastointimaassa myyjälle verovelvoitteita.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tavarakaupan arvonlisäverotuksen pikaparannukset tulivat voimaan tammikuun alussa. Euroopan komission julkaisemat selittävät huomautukset ja alv-komitean esittämät suositukset tuovat esille mahdollisuuden kiinteän toimipaikan muodostumiselle myös toimitusvarastojärjestelyä sovellettaessa.

Yleisesti ottaen selittävät huomautukset tai alv-komitean suositukset eivät ole oikeudellisesti jäsenvaltioita sitovia, vaan niiden tarkoitus on antaa käytännön ohjeita ja epävirallista ohjausta EU-oikeuden soveltamiseksi.  Monet jäsenvaltiot ovat kuitenkin hyödyntäneet ohjeita luodessaan omia ohjeistuksiaan quick fixes -sääntöjen soveltamiseksi kansallisesti.

Kiinteän toimipaikan muodostuminen toimitusvarastojärjestelyssä

Kiinteän toimipaikan muodostuessa varastointivaltioon yksinkertaistamissäännöstä ei voida soveltaa vaan myyjälle saattaa aiheutua alv-velvoitteita toisessa EU-jäsenvaltiossa. Yksinkertaistamisdirektiivissä ei ole erityistä määritelmää toimitusvarastojärjestelyyn liittyvästä kiinteästä toimipaikasta.

Selittäviin huomautuksiin ja alv-komitean suosituksiin perustuen myyjälle voidaan katsoa muodostuvan kiinteä toimipaikka varastointivaltioon silloin, kun tämä omistaa tai vuokraa toimitusvaraston toisessa jäsenvaltiossa ja käyttää sen operointiin varaston sijaintivaltiossa olevia omia resurssejaan. Kiinteän toimipaikan muodostumiselle merkittävää on nimenomaan varaston operointi myyjän toimesta varastointivaltiossa.

Varastoa ei tulisi pitää myyjän kiinteänä toimipaikkana, vaikka tämä omistaisi tai vuokraisi varaston, jos myyjä ei kuitenkaan operoi varastoa edellä kuvatulla tavalla. Tapaukset, joissa kiinteän toimipaikan riski voi syntyä, on arvioitava tapauskohtaisesti.

Kansalliset tulkinnat säännösten soveltamisesta

Kiinteän toimipaikan muodostumisen riski on huomioitava myös toimitusvarastojärjestelyjen osalta verovelvoitteita määriteltäessä. Kansalliset ohjeistukset liittyen quick fixes -säännösten paikalliseen soveltamiseen seuraavat pitkälti edellä mainittua Euroopan komission ja alv-komitean mukaista lähestymistapaa. 

Joissain jäsenvaltioissa on sisällytetty kansallisiin lakeihin säännöksiä kiinteän toimipaikan määrittelystä koskien erityisvarastoja. Suomessa Verohallinto ei ole uusimmassa ohjeistuksessaan käsitellyt kiinteän toimipaikan muodostumisen riskiä nimenomaisesti toimitusvarastojen osalta, mutta käsittelee yleisellä tasolla kiinteän toimipaikan määritelmää ja erilaisia varastojärjestelyjä osana kiinteän toimipaikan muodostumista ohjeessaan.

Lue lisää myös tästä, miten quick fixes -säännökset on huomioitu arvonlisäverolaissa. Välillisen verotuksen asiantuntijamme auttavat kaikissa quick fixes -sääntöihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Pasi Hämäläinen

+358 20 767 2101

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Iina Haikola

+358 20 767 2285

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö