close
Share with your friends

Rakentaminen jatkuu myös poikkeusoloissa

Rakentaminen jatkuu myös poikkeusoloissa

Viime viikot ovat osoittaneet, että ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa yritysten toimintaympäristöön odottamattoman nopeasti ja laajasti. Vaikka vallitseva tilanne vaikuttaa väistämättä myös rakennustoimialaan, tulee rakentaminen kuitenkin jatkumaan.

Jaska Ikäheimonen

Legal counsel (KPMG Law)

KPMG Oy Ab

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Hankkeiden huolellisesta valmistelusta puskuria myös häiriötilanteisiin

Toimintaa jatkettaessa ulkoisten häiriötekijöiden yrityskohtaisia vaikutuksia on mahdollista pyrkiä rajoittamaan ennakollisin toimin. Käytännössä kyse on tällöin huomion suuntaamisesta yritystoiminnan peruslainalaisuuksiin, joiden merkitys korostuu häiriötilanteissa. Rakennushankkeista puhuttaessa tämä tarkoittaa muun ohella pitkän aikavälin kysyntätekijöiden entistäkin huolellisempaa punnintaa, hyvin valmisteltua sopimusmaailmaa, hankkeen kustannustekijöiden ja näihin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien tunnistamista sekä suunnitelmallista hyödyntämistä. Näitä teemoja käsiteltiin myös 18.3. järjestetyssä webinaarissamme, jossa pureuduimme kiinteistökehitysmarkkinan ajankohtaisiin ilmiöihin, ja niistä nouseviin laki- ja verokysymyksiin. 

Asuntojen rakentaminen keskittyy nykyisin voimakkaasti kaupunkien keskusta-alueille ja kaupunkikeskuksiin. Tämän kehityksen seurauksena sellaisenaan rakentamisen tarpeisiin sopivien rakennuspaikkojen tarjonta on vähentynyt. Keskusta-alueilla tapahtuvaan rakentamiseen liittyykin yhä useammin mm. kaavoituksellisia kehittämistarpeita, vanhan rakennuskannan purkamista tai jalostamista, uudisrakentamista sekä erilaisia kiinteistöjen ja niitä omistavien tahojen välisiä järjestelytarpeita. Esimerkiksi hyvä sijainti on harvoin enää sellaisenaan jalostuskelpoinen uudeksi hankkeeksi, vaan maanomistusta joudutaan järjestelemään monin tavoin kiinteistö- ja yhtiöoikeudellisin toimenpitein. 

Hankekohtaisesti huomioitavien olosuhteiden kirjo on laajentunut tarkasteltiinpa asiaa sitten juridiikan tai verotuksen näkökulmasta. Tiivistyvä kaupunkirakenne tuo myös jatkuvaa monimutkaisuutta kiinteistöoikeudellisiin sopimuksiin, erityisesti lisääntyvien yhteiskäyttöratkaisuiden osalta. Tämän tyyppisissä tilanteissa on keskeistä hankekokonaisuuden alusta alkaen luoda ja sopia pelisäännöt siten, että ne ovat kaikkien hankevaiheiden kannalta kohtuullisia ja toimivia. Tämä tulee esiin konkreettisesti mm. yhteisissä pysäköintijärjestelyissä ja niiden ehdoissa. 

ALV on myös kiinteistökehityksen kestoteema, jossa DIY-asenne voi olla vaarallinen. Verolainsäädäntö perustuu monelta osin intuition/maalaisjärjen vastaisiin pykäliin ja tulkintoihin, jotka kannattaa jättää ammattilaisten huoleksi.

Olemme palveluksessanne näissä erityiskysymyksissä liiketoimintanne ymmärtäen, ja palvelemme keskeytyksettä asiakkaitamme korona-tilanteesta huolimatta! 

Olethan ilmoittautunut jo seuraavaan webinaariimme, jossa käsitellään julkisia kiinteistö- ja infrainvestointeja koskevia ajankohtaisia hankintaoikeudellisia teemoja.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö