close
Share with your friends

Työeläkemaksuihin kevennystä, lomautus helpommaksi – näin hallitus auttaisi yrityksiä

Näin hallitus auttaisi yrityksiä koronakriisissä

Mittavilla toimenpiteillä halutaan keventää maksurasituksia ja auttaa yrityksiä turvaamaan toimintansa. Toimenpiteiden rahoittamiseksi tarkoitettua lisätalousarviota käsitellään tällä viikolla.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Työmarkkinajärjestöt ovat esittäneet hallitukselle toimia työlainsäädännön muutoksista ja yritysten maksurasitusten keventämisestä. Hallitus on päättänyt esittää pääosin niihin perustuen eduskunnalle listan ensivaiheen toimenpiteistä, joilla turvataan kansalaisten toimeentulo ja yritysten maksuvalmius koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa tilanteessa.

Hallituksen arvion mukaan toimien mittaluokka on yhteensä noin 15 miljardia euroa.  Eduskunnan on tarkoitus käsitellä toimenpiteiden rahoittamiseksi tarkoitettua lisätalousarviota tällä viikolla.

Työnantajan työeläkemaksuja alennetaan

Hallitus esittää yksityisen sektorin työnantajan työeläkemaksun tilapäistä alennusta työmarkkinajärjestöjen esityksen mukaisesti. Tilapäisen alennuksen suuruus olisi 2,6 prosenttiyksikköä. Se on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään 1. kesäkuuta, ja sen on tarkoitus olla voimassa 31. joulukuuta  saakka.

Alennus merkitsisi yksityisen sektorin työnantajille 910 miljoonan euron kevennystä, jos uudistus tulee voimaan 1. kesäkuuta. Tilapäinen alennus kompensoitaisiin korottamalla työnantajan maksua tilapäisesti vuosina 2022–2025.

Lisäksi hallitus esittää TyEL-maksun lykkäämistä kolmella kuukaudella työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla. Vastaavat muutokset koskisivat myös YEL-, MyEL- ja MEL-maksuja.

Lomautus- ja yhteistoimintamenettelyihin joustoja

Hallitus esittää, että yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennetään lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja kuudesta (6) viikosta molempien osalta viiteen (5) päivään. Ennen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista tulee jatkossakin antaa yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys viimeistään viisi (5) päivää ennen neuvottelujen aloittamista.

Lisäksi lomautusoikeus on tarkoitus laajentaa koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ei enää edellyttäisi sitä, että hän toimii toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän sijaisena, joka työnantajalla olisi oikeus lomauttaa.

Lomautuksen aikana työntekijällä olisi oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa olisi lisäksi tarkoitus lyhentää viiteen (5) päivään.

Mitä muutoksista seuraa?

Edellä kuvatut muutokset lomautus- ja yhteistoimintamenettelyissä tarkoittavat käytännössä sitä, että yhteistoimintalain piirissä olevan yrityksen (työntekijämäärä säännöllisesti vähintään 20) on mahdollista lomauttaa työntekijä aikaisintaan 15 päivän kuluessa siitä, kun lomautustarve on tullut yrityksen tietoon. Jos yritys ei ole yhteistoimintalain piirissä, vastaava aika on 5 päivää. Tällöin tulee tosin muistaa myös ennen lomautusilmoitusta annettava työsopimuslain 5 luvun 3 §:n mukainen lomautuksen ennakkoselvitys.

Huomioikaa kuitenkin, että yhteistoimintalain 60 §:n mukaan työnantaja voi tehdä lomautuspäätöksen myös käymättä lainkaan yhteistoimintaneuvotteluja. Tämä kuitenkin edellyttää, että yrityksen tuotanto- tai palvelutoiminnalle tai yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat erityisen painavat syyt, joita ei ole voitu tietää ennakolta, ovat esteenä neuvotteluiden käymiselle.

Tärkeää on muistaa, että kun edellä mainitut erityisen painavat syyt poistuvat, tulee työnantajan viivytyksettä käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, joissa on selvitettävä myös poikkeuksellisen menettelyn perusteet.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että yhteistoimintalain 60 §:n mukainen poikkeustilanne syntyy, kun koronavirus aiheuttaa äkillisen ja voimakkaan heikkenemisen yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnässä, ja tämän seurauksena yritykselle tulee tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä. Arvio tulee kuitenkin tehdä yrityksissä tapauskohtaisesti.

Huomioikaa lisäksi, että soveltamanne työehtosopimuksen osapuolena olevat liitot ovat saattaneet sopia koronakriisin johdosta yllä mainituista muutoksista poikkeavia määräyksiä, jolloin niitä tulee soveltaa lakimuutosten sijaan.

Freelancereille ja yksinyrittäjille oikeus työttömyysturvaan

Palkansaajien työttömyysturvaa on tarkoitus parantaa muun muassa siten, että työttömyysturvan omavastuupäiviä esitetään poistettavaksi ja työttömyysturvan enimmäisaika ei kuluisi lomautusten aikana.

Merkittävää on lisäksi se, että hallitus esittää freelancereiden ja yksinyrittäjien työttömyysturvan piiriin pääsyn helpottamista yritysmuodosta riippumatta. Yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi olisi peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi.

Sivutoimisen yritystoiminnan perusteella henkilöllä olisi oikeus työttömyysetuuteen. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista.

Työoikeuden asiantuntijamme neuvovat mielellään teitä yllä mainituissa ja muissa työoikeutta koskevissa kysymyksissä. Olemme hiljattain kirjoittaneet muun muassa koronakriisin aiheuttamista lomautus- ja irtisanomistarpeista, tietoturvan välttämättömyydestä etätyössä sekä force majeure .-lausekkeista sopimuksissa.

 

Seuraathan myös jatkuvasti päivittyvää Koronavirus ja liiketoiminnan jatkuvuus -sivustoamme.

Meille juridiikka on enemmän: #juridiikkaonenemmän.

Lisätietoja:

Aki Laitinen

+358 20 760 3590

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö