close
Share with your friends

Miten vastuullisuudesta palkitaan, vai palkitaanko?

Miten vastuullisuudesta palkitaan, vai palkitaanko?

Työntekijöitä on perinteisesti palkittu erityisesti taloudellisten mittarien perusteella, strategian ytimeen nostetusta vastuullisuudesta taas ei. Kannattaisiko siis vastuullisuudestakin palkita ja miten?

Paula Holmström

Tax & Legal Partner, People Services

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Vastuullisuusmittareita ei tunneta kovin hyvin yrityksissä Suomessa tai maailmalla, mutta mittaaminen tekee vahvasti tuloaan yhteiskunnan muutoksen keskellä. Markkinoilta ei löydy valmiita ratkaisuja tai malleja oman järjestelmän benchmarkaamiseen, koska aihepiiri on maailmanlaajuisestikin niin uusi.

Olemme havainneet, että monet yritykset käyttävät vastuullisuusmittareita etenkin lyhyen aikavälin palkitsemisessa, kun taas pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmissä vastuullisuustavoitteet ovat vielä erittäin harvinaisia.

Vasta muutamat maailmanlaajuiset suuryritykset, kuten DSM ja Solvay, ovat ottaneet kasvihuonekaasupäästöt osaksi pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmän mittaristoa. 

Mitä palkitsemisjärjestelmällä tavoitellaan?

Palkitsemisen aikajänne ohjaa vahvasti työntekijöiden toimintaa. Lyhyen aikavälin tavoitteet ja niiden saavuttamisesta palkitseminen kannustavat työntekijöitä ponnistelemaan voimakkaasti kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja nopeaa muutosta vaativat tavoitteet on hyvä sitoa lyhyen aikavälin palkitsemiseen.

Pitkän aikavälin tavoitteilla pyritään puolestaan kannustamaan työntekijöitä pitkäaikaisten, strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Vastuullisuus nousee yritysten strategioissa entistä keskeisempään osaan muun muassa siksi, että sidosryhmät painottavat sitä toiminnassaan. On ennustettu, että vain vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät tulevaisuudessa.

Tästä huolimatta vastuullisuustavoitteet eivät vielä juurikaan näy yritysten pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien mittaristossa. Selkeää selitystä tälle ei ole. Todennäköisesti oikeiden mittareiden luominen ja niiden kytkeminen palkitsemisjärjestelmään vaatii paljon työtä. Vertailutietoa muiden yritysten toimintatavoista ei myöskään ole olemassa yhtä paljon kuin taloudellisista mittareista.

Nostammekin hattua niille yrityksille, jotka lähtevät tekemään tätä uudistustyötä ja luomaan uusia käytäntöjä. Vastuullisuusmittarit eivät sulje pois taloudellisia mittareita. Molemmat mahtuvat pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmiin.  

Miten vastuullisuutta mitataan?

Selkeitä vastuullisuuden osa-alueita ovat ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Ympäristövastuuta voidaan mitata esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja energiatehokkuuden kautta. Sosiaalista vastuuta taas voidaan mitata  esimerkiksi työntekijöille suunnattavilla työtyytyväisyyskyselyillä, esimiestyöskentelyä ja johtamisen laatua mittaavilla kyselyillä sekä työturvallisuuden mittareilla.

Myös asiakastyytyväisyys toimii usein hyvänä sosiaalisen vastuun mittarina etenkin yrityksissä, joiden liiketoiminta kytkeytyy suoraan ihmisten hyvinvointiin.

Taloudelliset mittarit ovat selkeitä ja data useimmiten luotettavaa ja täsmällistä. Vastuullisuusmittarit ovatkin haastavampia datan keräämisen ja luotettavuuden näkökulmasta.

Koko talon osaaminen yhteen

Vastuullisuusmittarit tulisi johtaa yrityksen strategisista tavoitteista. Mikäli vastuullisuusstrategia tavoittelee erityisesti esimerkiksi ympäristöä kuormittavien päästöjen alentamista, tulisi mittarin luotettavasti kertoa, miten kyseisessä tavoitteessa edetään.

Vastuullisuusmittareiden kytkeminen taloudellisten mittareiden rinnalle vaatii tavallista perusteellisempaa suunnittelua, aivojumppaa ja yhteistyötä talon eri osaajien välillä. Uuden tyyppistä, yrityksen koko strategiaa tukevaa palkitsemisjärjestelmää ei rakenna yksin juristi, talousnikkari tai henkilöstöhallinnon asiantuntija.

Uuttera työ kuitenkin kannattaa, sillä toimiva mittaristo on hyvä väline yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttemiseksi.

Haluatko lisätietoa KPMG:n palkitsemiseen liittyvästä osaamisesta?

Lisätietoja:

Paula Holmström

+358 20 760 3710

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Eva Nordenswan

+358 20 760 3080

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö