close
Share with your friends

KPMG:n avustama yhtiö voitti irtisanomiskiistassa

KPMG:n avustama yhtiö voitti irtisanomiskiistassa

Käräjäoikeus totesi, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty irtisanominen oli perusteltu. Yhtiö ei ollut myöskään rikkonut sille kuuluvaa uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuutta.

Mika Honkanen

Legal counsel (työoikeus, KPMG Law)

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Logistiikka-alan yritys irtisanoi aluemyyntipäällikön tehtävissä toimineen työntekijän työsopimuksen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijä riitautti irtisanomisen lainmukaisuuden ja nosti yhtiötä vastaan käräjäoikeudessa kanteen. Siinä työntekijä vaati yhtiötä korvaamaan työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 14 kuukauden palkkaa vastaavan määrän.

Kanteessa työntekijä väitti, ettei yhtiöllä ollut lainmukaisia perusteita irtisanoa hänen työsopimustaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, koska yhtiön toteuttama uudelleenorganisointi ei ollut todellinen. Työntekijän mukaan yhtiö oli joka tapauksessa laiminlyönyt myös sille kuuluneen uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuuden, kun yhtiö ei ollut tarjonnut hänelle avoinna ollutta kuljetuspäällikön tehtävää.

Lisäksi työntekijä katsoi yhtiön valikoineen hänet irtisanottavaksi ilman asiallisia perusteita sen takia, että hänen isänsä toimisuhde yhtiön kanssa oli vähän aiemmin päätetty. Työntekijän mukaan yhtiön olisi pitänyt irtisanoa hänen sijastaan joku toinen henkilö.

Käräjäoikeus: Irtisanomisperuste täyttyi

KPMG:n avustamana yhtiö kiisti kaikki työntekijän esittämät vaatimukset käräjäoikeudessa. Yhtiön mukaan sillä oli yhtiön heikon taloustilanteen takia ollut asiallinen syy uudelleenorganisoida toimintojaan ja vähentää myyntityötä tehneiden työntekijöiden määrää.

Yhtiö ei ollut palkannut uusia työntekijöitä samankaltaisiin myyntitehtäviin. Sillä ei myöskään ollut avoinna mitään sellaista tehtävää, johon työntekijä olisi kokemuksensa ja ammattitaitonsa puolesta soveltunut ja johon työntekijä hänet olisi voitu sijoittaa irtisanomisen välttämiseksi.  

Käräjäoikeus katsoi antamassaan tuomiossaan, ettei asian käsittelyssä ollut tullut ilmi, että yhtiö olisi palkannut ennen irtisanomista tai sen jälkeen uusia työntekijöitä myyntitehtäviin. Sen takia yhtiöllä oli tuotannolliset ja taloudelliset perusteet irtisanoa työntekijän työsopimus.

Yhtiö ei myöskään ollut rikkonut sille kuuluvaa uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuutta. Yhtiö ei ollut tarjonnut työntekijälle avoinna ollutta uutta kuljetuspäällikön tehtävää, koska hänen kokemuksensa ei katsottu riittävän sen hoitamiseen. 

Organisaatiomuutos tarpeen, toiminta tappiollista

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että asiassa ei ollut tullut esille mitään sellaista syytä, jonka  perusteella yhtiön olisi pitänyt irtisanoa kantajana toimineen työntekijän sijasta joku toinen työntekijä. Näyttöä ei myöskään ollut siitä, että irtisanominen olisi tosiasiassa johtunut työntekijän isän toimisuhteen päättämisestä.

Käräjäoikeus totesi tuomiossaan yhtiön toteuttaneen organisaatiomuutoksen, koska se oli pitkään ollut tappiollinen. Muutoksen yhteydessä myyjien määrää oli vähennetty, ja kantaja oli toiminut myynnissä.

Organisaatiomuutoksen ansiosta yhtiön toiminta oli saatu kääntymään voitolliseksi. Näin ollen käräjäoikeus hylkäsi työntekijän nostaman kanteen ja velvoitti asian hävinneen työntekijän korvaamaan yhtiölle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö