close
Share with your friends

Pysäyttääkö koronavirus kassavirran? – Lakipalvelumme auttaa kassakriisin torjunnassa

Koronavirus: Autamme yrityksiä kassakriisin torjunnassa

Koronakriisi on lyhyessä ajassa ajanut globaalin talouden pysähdykseen, joka vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan. Seurauksena saattaa olla kassavirran äkillinen tyrehtyminen, mikä vie liiketoiminnan poikkeustilaan. Me tiedämme, miten auttaa liiketoimintaasi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Toimet kassakriisin torjumiseksi

Maksu ja toimitusviivästysten vaikutukset ja niiden torjuminen:

 – Velallinen voi pysäyttää maksunsa sopimukseen kirjatun voittamaton este -lausekkeen perusteella, jos tilanne on ennalta-arvaamaton, kuten pandemia, ja aiheuttaa maksuvalmiuden puutteen;

- Onko alihankkija/tavaratoimitettu oikeutettu vetomaan voittamattomaan esteeseen viivästyksen syynä - miten varmistaa toimitukset sopimus;

- Kassatilanne ja budjetti;

- Välttämättömien toimintojen ylläpito ja työnjohto-oikeus, sijaisuudet avainhenkilön sairastuessa – hätätyö, etätyö, työohjeet ja tavat, suojautuminen;

- Henkilöstö ja kululeikkaukset;

- Maksuvalmiuden turvaaminen;

- Vakuus ja maksujärjestelyt

  • toipumissuunnitelma
  • verojen ja julkisoikeudelliseten maksujen lykkäyshakemukset
  • ennakkoverojen poisto
  • vakuutus ja eläkemaksujen lykkääminen
  • rahoitusneuvottelut ja kassavirtaennusteet – tarvitaan aikaa

-        Akuutti tilanne saadaan rauhoitettua yrityssaneeraushakemuksella:

  • nopeuttaa lomautuksia ja irtisanomisia

Yrityssaneeraus

Mikäli kassakriisi on jo kohdalla tai yhtiötä uhkaa akuutti maksukyvyttömyys, voidaan yrityssaneerausmenettelyllä pyrkiä elinkelpoisen liiketoiminnan elvyttämiseen. Saneerausmenettelyssä yhtiön liiketoimintaa pyritään saneerausmenettelystä huolimatta jatkamaan mahdollisimman normaalina. Operatiivisia sopeuttamistoimia saneerausmenettelyn kuluessa voidaan ja tuleekin tehdä.

Saneerausvelkoihin kohdistetaan jo menettelyn kuluessa rauhoitustoimia, jotka antavat velallisyritykselle aikaa toiminnan sopeuttamiseen ja saneerausohjelman laatimiseen. Saneerausvelkoja ovat velat, jotka perusteeltaan ajoittuvat aikaan ennen hakemuksen jättämistä käräjäoikeudelle.

Saneerausmenettelyn alkaessa saneerausveloille tulee maksukielto, vakuudenasettamiskielto ja perintäkielto. Maksukielto estää saneerausvelkoihin kuuluvan velan maksamisen saneerausmenettelyn aloittamisen jälkeen. Vakuudenasettamiskiellolla estetään jälkiperäinen vakuuden asettaminen saneerausvelkaa koskien. Perintäkielto estää velkojia perimästä saneerausvelkoja ja myös keskeyttää vireillä olevat perintätoimet saneerausveloista.

Mikäli yhtiötä uhkaava perintätoimenpide uhkaa kaataa yhtiön jo ennen saneerausmenettelyn alkamista, maksu-, vakuudenasettamis- ja perintäkielto voidaan erityisin perustein määrätä voimaan jo tilapäisenä hakemuksen käsittelyn ajaksi.

KPMG:n lakimiehet avustavat liiketoiminnan karikkojen yli

KPMG:n liikejuridiikan ammattilaisilla on vankka kokemus yrityssaneeraustilanteista ja yritystoiminnan tervehdyttämisen edellyttämistä toimenpiteistä. 

Koronavirus ei tapa liiketoimintaa, kunhan tehdään ajallaan tarvittavat liiketoiminnan sopeuttamistoimet. 

Tunnistetaan yhdessä tehokkaat toimet, torjutaan kriisiä tekosyynä käyttävät vaatimukset ja valmistaudutaan uuteen nousukauteen hoikempina mutta iskukykyisinä. Olennaista on ripeä reagointi kassatilanteen heiketessä, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kriisin aikana ja elpymissuunnitelma sen jälkeen. 

 

Jos aihe on sinulle ajankohtainen, saattaisit olla kiinnostunut seuraavista asiantuntijawebinaareistamme. 

26.3.: Yrityksen työkalut talouden hallintaan koronaviruksen kurittamassa liiketoimintaympäristössä

 

Seuraathan myös jatkuvasti päivittyvää Koronavirus ja liiketoiminnan jatkuvuus -sivustoamme.

Ota yhteyttä! Meillä juridiikka on enemmän! #juridiikkaonenemmän

Lisätietoja:

Antti Aalto

+358 20 760 3735

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Tero Piisi

+358 20 760 3475

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö