close
Share with your friends

Koronavirus: Yrityksen riskit pienemmäksi arvonlisäverotuksessa

Koronavirus: Riskit pienemmäksi arvonlisäverotuksessa

Koronavirusepidemia muuttaa yhtiöiden liiketoimintaympäristöä enemmän ja nopeammin kuin kukaan olisi vielä alkuvuodesta arvannut. Olemme koonneet keskeisiä arvonlisäverotusta koskevia asioita, jotka nousevat esille näinä kriittisinä aikoina.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Koronavirusepidemia muuttaa yhtiöiden liiketoimintaympäristöä niin Suomessa kuin ulkomaillakin enemmän ja nopeammin kuin kukaan olisi vielä alkuvuodesta arvannut. Alle olemme koonneet keskeisiä arvonlisäverotusta koskevia asioita, jotka nousevat esille näinä kriittisinä aikoina.

Arvonlisäverotiimimme on valmiina palvelemaan kaikissa tilanteissa.

1. Käyttöpääoman turvaaminen

Yritysten käyttöpääoman optimointi juoksevan toiminnan turvaamiseksi on keskeistä tulovirran heikentyessä sekä luottotappioriskien kasvaessa. Tyypillisesti arvonlisävero sitoo merkittäviä määriä kassavaroja verolajin perusluonteen vuoksi: myynnin arvonlisävero joudutaan usein suorittamaan Verohallinnolle aiemmin kuin vastaava määrä saadaan kerätyksi asiakkaalta; vastaavasti verollinen ostolasku joudutaan usein maksamaan toimittajalle ennen alv-vähennyksen hyödyntämistä. 

 

Esimerkiksi seuraavilla keinoilla yritykset voivat vapauttaa arvonlisäveroon sitoutumatta pääomaa jopa merkittäviäkin määriä:

1. Myöhennetään myynnin arvonlisäveron suoritusajankohtaa toiminnallisin muutoksin ja arvonlisäveron ajallisen kohdentamisen säännöksiä hyödyntämällä.

2. Aikaistetaan alv-vähennysten tekemistä lain mahdollistamalla tavalla.

3. Varmistetaan esimerkiksi data-analyysin avulla, että alv-vähennyksiä ei jää vahingossa tekemättä ja vähennykset tehdään muutoinkin mahdollisimman tehokkaasti. Tarvittaessa aiheetta vähentämättä jääneet arvonlisäverot voidaan hakea takaisin jopa yli kolmen vuoden ajalta.

Erityisesti osittain verotonta toimintaa harjoittavien yritysten osalta keskeistä on lisäksi arvonlisäverollisten hankintojen oikea kohdistaminen ja osittaisen vähennyksen laskeminen.

Jo pienin toimin voidaan usein saavuttaa olennaisia kassavirtahyötyjä.

2. Myynnin häiriötilanteet

Koronaepidemian aiheuttama taloudellisen toiminnan häiriintyminen aiheuttaa suuressa määrin jo aiemmin sovittujen toimituksien ja tilausten perumisia, mistä taas aiheutuu tyypillisesti erilaisia sopimus- tai muita sanktioita.

Tällöin on keskeistä arvioida sitä, pidetäänkö näitä sanktioita, niiden sijaan saatuja vakuutuskorvauksia tai vakuuden realisoimisesta saatuja tuloja arvonlisäveron alaisina erinä vai verottomina vahingonkorvauksina. Erityisesti kuluttajaliiketoiminnassa on rahanarvoista varmistaa, ettei veroa suoriteta aiheetta.

Vastaavasti erilaisten no show -tilanteiden ja peruutusmaksujen osalta tulee arvioida se, voitaisiinko jo aiemmin saatuja ennakkomaksuja pitää verottomina vahingonkorvauksina. Tällöin myyjä voisi hakea alv-palautusta jo tilittämänsä veron osalta. 

Maksuaikojen pidentyessä ja luottotappioriskien kasvaessa tulee varmistaa se, että luottotappioiksi jäävistä myyntisaamista ei suoriteta veroa turhaan ja että luottotappiokirjaukset tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

3. Muutokset toimitus- ja laskutusketjuissa

Monet yritykset saattavat joutua nopealla tahdilla muuttamaan vakiintuneita toimitus- ja laskutusketjujaan varmistaakseen sen, että toiminnan edellyttämät tavarat ja palvelut saadaan hankittua ja että yhtiö itse pystyy palvelemaan omia asiakkaitaan.

Vakiintuneita toimitus- ja laskutusketjuja muutettaessa on tärkeää huomioida muutosten arvonlisäverovaikutukset turhien verokustannusten ja -riskien välttämiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi muuttuvan arvonlisäveromenettelyn huomioimista uusissa sopimuksissa ja erityisesti kansainvälisten tilanteiden osalta sen varmistamista, ettei yhtiölle vahingossa synny alv-rekisteröintivelvoitteita tai vähennyskelvotonta veroa ulkomaille. 

4. Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt

Liiketoimintaympäristön muuttumisen seurauksena tarpeet liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin kasvavat niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Tällöin muutosten alv-vaikutukset tulee tunnistaa ja arvioida ennalta, esimerkiksi ulkomailla aiheutuvat paikalliset arvonlisävero- ja muut velvoitteet.

5. Muut alv-helpotukset

Suomen Verohallinnolta voi hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25. maaliskuuta alkaen, jos yhtiöllä on vaikeuksia suoriutua arvonlisäveron maksuvelvoitteista koronaepidemian vuoksi.  Verohallinto tiedottaa ajantasaisesti koronatilanteen vaikutuksesta veroasioihin erikoissivullaan.

Lukuisissa maissa ulkomailla on jo otettu käyttöön merkittäviä arvonlisäverotusta koskevia huojennustoimenpiteitä koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten haittojen lieventämiseksi. Tutustu kansainväliseen sivustoomme. 

Seuraathan myös päivittyvää Koronavirus ja liiketoiminnan jatkuvuus -sivustoamme.

Lisätietoja:

Marko Ojala

+358 20 760 3341

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Tero Takalo

+358 20 760 3769

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Lassi Ahopelto

+358 20 760 3631

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö