close
Share with your friends

KKO: Yt-menettelyn neuvotteluesitys oli puutteellinen

KKO: Yt-menettelyn neuvotteluesitys oli puutteellinen

Valtio velvoitettiin maksamaan irtisanotulle virkamiehelle hyvitystä. Ratkaisu korostaa neuvotteluesityksen oikea-aikaista ja riittäviä tietoja työnantajan suunnittelemista toimista.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Korkeimman oikeuden tuoreen ennakkopäätöksen mukaan valtion virasto ei ollut antanut neuvotteluesityksessään virkamiesten edustajille laissa tarkoitettuja riittäviä tietoja yhteistoimintaneuvotteluissa. Tietoja olisi pitänyt antaa enemmän niistä periaatteista, joiden mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltävien irtisanomisten ja osa-aikaistamisten kohteiksi joutuvat virkamiehet valitaan. Valtio velvoitettiin maksamaan irtisanotulle virkamiehelle hyvitystä.

Hyväksyttävänä perusteena ei ratkaisun mukaan voida pitää sitä, että työnantaja tarkastelisi avoimesti työntekijöiden tehtäväkuvia yhdessä henkilöstön edustajien kanssa yhteistoimintaneuvotteluiden aikana.

Ratkaisu korostaa neuvotteluesityksen oikea-aikaista ja riittäviä tietoja työnantajan suunnittelemista toimista.

Lisätietoja:

Tiina Wallace

+358 20 760 3662

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö