close
Share with your friends

Henkilöstöannin verotus uudistuu - mikä sääntelyssä muuttuu?

Henkilöstöannin verotus uudistuu – mikä muuttuu?

Hallitus esittää merkittävää muutosta henkilöstöantien verotukseen listaamattomissa yhtiöissä. Listaamattoman yhtiön osakkeita olisi mahdollista antaa henkilöstölle matemaattisella arvolla ilman ansiotuloverotusta, mikäli etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Henkilöstöantien verotuksessa veronalainen etu muodostuu nykyään, jos henkilöstöannissa käytettävä alennus on enemmän kuin 10 prosenttia osakkeen käyvästä arvosta. Käytännössä suunniteltu uudistus siirtää työntekijöiden henkilöstöanneista saaman edun verotusaikaa osakkeiden todelliseen luovutushetkeen ja verotusta ansiotulosta pääomatuloksi.

Suunnitellusta sääntelystä on saatu lisätietoja maaliskuun alussa, kun hallituksen esitys lähti lausuntokierrokselle. Aiempien arvioiden mukaisesti uudistuksella halutaan vaikuttaa erityisesti kasvuyritysten henkilöstöanteihin, joissa osakkeen käyvän arvon ja matemaattisen arvon ero voi olla merkittäväkin.

Mikä olisi muuttumassa?

Veroedun kohdentamiseksi säännöksen soveltamisalaa on rajattu. Edullista verokohtelua ei sovellettaisi sellaisiin henkilöihin, jotka omistaisivat jo yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai äänimäärästä, eikä tällaisia henkilöitä huomioida myöskään henkilöstön enemmistön laskennassa. Vastaavaa rajausta sovellettaisiin myös, jos henkilön perheenjäsenen tai heidän yhteinen omistuksensa ylittäisi 10 prosentin rajan.

Uusi henkilöstöantietu on aiemmasta sääntelystä poiketen tarkoitus rajata lisäksi koskemaan vain työnantajayhtiön osakkeita. Esimerkiksi emoyhtiön osakkeiden antamiseen tytäryhtiön työntekijöille sääntelyä ei sovellettaisi.

Ehdotusluonnoksessa on täsmennetty sitä, miten tasapuolisesti työntekijöitä tulisi kohdella osakeannissa. Tältä osin viitataan aiempaan verotuskäytäntöön esimerkiksi merkintäoikeuksien antamisesta palkkojen suhteessa. Mikäli merkintäoikeuksia annettaisiin esimerkiksi eri kappalemääriä eri työntekijäryhmille, soveltuisi uusi sääntely vain siihen osaan, joka tarjotaan merkittäväksi kaikille.

Osakkeen arvo lasketaan arvostamislain perusteella

Osakkeen matemaattinen arvo laskettaisiin viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella niin kutsutun arvostamislain mukaan. Verotuksen perusteena oleva osakkeen arvo on laskennallinen, mikä parantaa verokohtelun ennakoitavuutta, vaikka osakkeen arvoa ei voida suoraan laskea kirjanpidon nettovarallisuudesta.

Matemaattisessa arvossa otettaisiin huomioon viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen jälkeen yhtiöön sijoitetut ja yhtiöstä jaetut varat ja tietyt yritysjärjestelyt. Nykyisen sääntelyn pohjana on osakkeen käypä arvo, jonka arviointiin liittyy aina tapauskohtaisia elementtejä.

Uuden sääntelyn myötä yrityksille ehdotetaan tulevaksi myös uusi ilmoitusvelvollisuus henkilöstöanneista.

Katso myös aiempi uutisemme uudistuksesta täältä.

Uusi sääntely voimaan jo kesällä

Uuden sääntelyn on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2020. Nyt on siis viimeistään aika alkaa suunnitella tämän tilikauden aikana toteutettavia henkilöstöanteja.

KPMG:n palkitsemispalvelutiimi avustaa laajasti sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö