close
Share with your friends

EU:n näkökulmasta kaupungit ovat keskeisiä Euroopan kehityksen vetureita. Kestävyys, kasvu ja digitalisoituminen ovat ratkaisevan tärkeitä, kun moderni ja älykäs kaupunki kohtaa tulevaisuuden. EU on nyt käynnistänyt Intelligent Cities Challenge -ohjelman (ICC) keskisuurille kaupungeille ja kunnille, joissa on vähintään 50 000 asukasta. Intelligent Cities Challenge -ohjelma tarkoittaa, että mukaan valittu kaupunki tai kunta voi kahden ja puolen vuoden ajan olla osa ainutlaatuista verkostoa, oppia muiden verkoston jäsenten kokemuksista sekä esitellä omia hyviä käytäntöjään ja saada EU:n rahoittamaa työpanosta tärkeimpien kehitystavoitteidensa saavuttamiseksi.

KPMG tarjoaa osaltaan EU:n rahoittamana kunkin mukaan valitun kaupungin tai kunnan tavoitteisiin räätälöityä osaamista ja tukea, mikä sisältää strategian laatimista, käytännön toteutusta ja arviointia sekä seurantaa. ICC-ohjelman tavoitteena on, että osallistuvien kaupunkien ei tulisi olla vain älykkäämpiä asukkailleen, vaan myös tuottaa lisäarvoa eurooppalaisessa verkostossa. Kestävien yhteisöjen ja rajat ylittävän, digitaalisuuteen perustuvan yhteistyön tarve ei ole koskaan ollut niin selkeä kuin nyt.

Onko kuntasi kiinnostunut hakemaan mukaan?

Intelligent Cities Challenge-ohjelman hakemukset jätetään englanniksi 29.5.2020 mennessä. Selkeät hakukriteerit on avattu ohjelman verkkosivulla. Lisäksi ICC-mahdollisuudesta kiinnostuneille kaupungeille järjestetään webinaareja. Webinaarien ajankohdat ja ilmoittautumiset.

Ota yhteyttä

ICC grafik

Miksi Intelligent Cities Challenge -ohjelma?

Euroopan kaupungeilla on tärkeä rooli innovatiivisten ratkaisujen löytämisessä muuttuviin haasteisiin:

  • Kaupungistuminen on megatrendi, ja jo jopa 75 prosenttia EU:n väestöstä asuu kaupunkialueilla. Kaupungistumisen myötä nousee esiin uusia haasteita, kuten suuri asuntojen kysyntä ja olemassa olevan infrastruktuurin lisääntynyt kuormitus.
  • Kaupungit ovat innovaatioiden, luovuuden ja kasvun keskipisteitä.
  • Kaupunkien keskeinen rooli ilmastomuutoksen torjunnassa on tunnustettu. Lisäksi kaupungeilla on myös vastuu edistää kestävää kasvua, suojella ympäristöä ja varmistaa hyvät ja kestävät elinolot asukkailleen.

Tätä taustaa vasten ICC-ohjelma on nyt käynnistetty edistämään digitaalisuutta ja uuden teknologian käyttöönottoa katalysaattorina vauraille ja kestäville kaupungeille. Se on uusin aloite onnistuneiden ohjelmien joukossa digitaalisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Intelligent Cities Challenge -ohjelman tavoite

Intelligent Cities Challenge -ohjelman visiona on luoda 100:sta kaupungista koostuva eurooppalainen verkosto, joka hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia parantaa kansalaisten elämänlaatua, edistää kasvua ja kestävyyttä kaupunkien kohdatessa tulevaisuuden haasteita. Tavoitteena on luoda terveellisempää, vihreämpää ja kestävämpää yhteiskuntaa kaupunkien, kuntien, alueiden ja koko EU: n kansalaisille.

Mitä Intelligent Cities Challenge -ohjelma sisältää?

ICC-ohjelma tukee kuntia muutosstrategioiden toteuttamisessa vastaamalla yhdessä kohdattaviin haasteisiin älykkäiden kaupunkien toimintatavoilla. Valitut 100 kaupunkia saavat ilmaista neuvontaa ja tukea ympäristöystävällisempien, kestävimpien ja digitaalisuutta edistävien strategioiden laatimiseksi ja toteuttamiseksi.

KPMG:n rooli

Osana ICC-ohjelmaa KPMG vastaa maakohtaisesta paikallisesta konsultoinnista, muutosstrategioiden laatimisen tuesta, verkoston koordinoinnista sekä raportoinnista ja seurannasta kaikissa sadassa kaupungissa Euroopassa. KPMG:llä on mahdollisuus osallistua koko osaamisellaan ja asiantuntemuksellaan älykkäiden kaupunkien neuvontaan Suomessa ja globaalisti. Lisäksi tuotamme kaupungeille inspiraatiota ja hyviä esimerkkejä maailmalta.

Lue lisää KPMG:n näkemyksistä kestävistä ja älykkäistä kaupungeista.

Näin haet mukaan ICC-ohjelmaan

Hakemus tehdään digitaalisesti ICC:n kotisivujen kautta ja sen tulee olla toimitettu viimeistään 29.5.2020.

Hakemus ja lisätietoja.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Maarit Vuorela
P. +358 400702339

Henri Lahtinen
P. +358 407796975

etunimi.sukunimi@kpmg.fi