close
Share with your friends

Varautuminen on aina ajankohtaista

Varautuminen on aina ajankohtaista

Suunnitelmien laatiminen tuo mielenrauhaa. Huolellisesti laadituilla asiakirjoilla voi edesauttaa paitsi yritystoimintaa, myös läheisten jaksamista muutosten keskellä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

”Täytyy pohtia niitä asioita sitten, kun ne ovat ajankohtaisia”, oli tutun nuoren yrittäjän vastaus, kun kysyin, onko hän tehnyt testamenttia ja edunvalvontavaltakirjaa. Yritys menestyi hyvin, ja tuttavani ajatukset olivat yritystoiminnan kehittämisessä eivätkä kaukaiselta tuntuvissa elämäntapahtumissa. Yllättäviin muutoksiin kannattaa kuitenkin aina varautua. Kun asiat muuttuvat ajankohtaisiksi, voi olla jo liian myöhäistä. Etenkään omistajayrittäjien ei pidä myöskään erottaa yrityksen asioita liiaksi henkilökohtaisista asioista, sillä monet asiat ovat yrityksen ja yrittäjän yhteisiä.

Mitä kaikkea sitten olisi yrittäjän hyvä pohtia?

Elämä on arvaamatonta – yrittäjän kannattaa varautua ainakin perhetilanteen muutoksiin sekä sairastumiseen ja onnettomuuksiin. Myös kuoleman varalle kannattaa tehdä suunnitelma. Asioita on tärkeää pohtia perheen ja perillisten edun kannalta ja heidän kanssaan, mutta ihannetilanteessa myös yhtiökumppanit ovat ainakin osittain keskustelussa mukana; näin saadaan yritystoiminnan turvaavat ehdot osakassopimukseen ja mahdollisesti yhtiöjärjestykseen. Tärkeää on varmistua myös siitä, että henkilökohtaiset asiakirjat, kuten esimerkiksi avioehto, testamentti, vakuutusten edunsaajat ja edunvalvontavaltakirja, ovat linjassa yrityksen asiakirjojen (osakassopimus ja yhtiöjärjestys) kanssa.

Testamentilla turvataan suunnitelmien toteutuminen

Vaikka testamentin tekeminen tuntuisi kaukaiselta ajatukselta, suosittelen pohtimaan, miten haluaisi asioiden järjestyvän, jos testamentti tulisikin käyttöön nykyisessä tilanteessa. Testamenttimääräyksiä ei tarvitse lukita loppuelämäksi, vaan testamenttia voi muuttaa niin usein kuin on tarpeen. Usein pohdittavaksi tulee esimerkiksi, kenelle testamentintekijä toivoo yrityksen osakkeiden periytyvän ja miten hän haluaa yrityksen päätöksenteon toteutuvan, jos perilliset ovat vielä alaikäisiä. Yrityksen ja sen jatkajien tulevaisuudensuunnitelmat usein tarkentuvat myöhemmin, jolloin testamenttia päivitetään esimerkiksi mahdollisen sukupolvenvaihdossuunnitelman mukaiseksi.

Edunvalvontavaltakirja helpottaa asioiden hoitoa

Myös toimintakyvyttömyyden varalle on tärkeää varautua: miten suunnitelmat onnistuvat, jos ei enää itse kykene toteuttamaan niitä tai edes valvomaan niiden toteutumista? Edunvalvontavaltuutuksen avulla saa itse määritellä, kuka asioita hoitaa ja esimerkiksi käyttää äänivaltaa yhtiön asioista päätettäessä. Valtakirjassa on mahdollista erotella henkilökohtaiset (talous)asiat ja yritystoimintaan liittyvät asiat ja määritellä niihin halutessaan eri valtuutetut. Edunvalvontavaltakirjaa on testamentin tavoin mahdollista päivittää aina tarvittaessa. Suunnitelmien laatiminen tuo mielenrauhaa. Huolellisesti laadituilla asiakirjoilla voi edesauttaa paitsi yritystoimintaa, myös läheisten jaksamista raskaiden muutosten keskellä.

Miten KPMG voi auttaa?

Mikäli mielessäsi on joskus käynyt ajatus siitä, että nämä asiat olisi syytä laittaa kuntoon, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Family Office
-palveluissamme laadimme kaikki tarvittavat asiakirjat ja autamme sinua varautumaan kokonaisvaltaisesti muuttuviin tilanteisiin niin itsesi ja perheesi, yrityksesi ja sen osakkaiden kuin myös verotuksen kannalta.

Meitä kiinnostaa kuulla miten voisimme auttaa, soita tai mailaa, niin keskustellaan lisää!

Riikka Puurunen
Puh. 020 767 2074
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö