close
Share with your friends
fi-getting digital

Varainhoidon digitaalinen tulevaisuus

Varainhoidon digitaalinen tulevaisuus

Digitalisaatio ja uudet teknologiat vaikuttavat varainhoitoyhtiöidenkin toimintaympäristöön. Kehitysloikat teknologioissa ja uudet digitaaliset työkalut luovat uusia mahdollisuuksia, mutta tuovat mukanaan vastaavasti myös uusia kilpailijoita.

Perinteisten varainhoitajien haasteena ovat uusien kilpailijoiden lisäksi asiakkaiden kasvava kysyntä matalapalkkioisia passiivisia sijoitusratkaisuja kohtaan, tiukentuva regulaatio ja sen seurauksena paisuvat compliance-kulut. Tässä ympäristössä digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen läpi koko liiketoiminnan arvoketjun on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Ensiluokkaisen asiakas- ja työntekijäkokemuksen tarjoamisen lisäksi menestyminen digitaalisessa ekosysteemissä vaatii varainhoitajilta ketteryyttä tietoturvasta tinkimättä. Digitransformaatio on suuri mahdollisuus, mutta haastava sellainen. Sen koko potentiaalin ulosmittaamiseksi varainhoitajien tulisi hyödyntää laajasti eri teknologioita läpi arvoketjunsa parantaakseen muun muassa:

  • asiakaskokemusta
  • näkymäänsä liiketoiminnan suorituskyvystä
  • innovatiivisten tarjoomien kehitystä
  • tehokkuuttaan ja kontrollejaan

Asiakkaat odottavat varainhoitoyhtiöiltä vastaavia digitaalisia palveluita ja kokemuksia, joihin he ovat tottuneet myös muilla elämänalueillaan. Esimerkiksi pankit ovat jo vuosia investoineet valtavasti parantaakseen keinojaan olla vuorovaikutuksessa asiakkaidensa kanssa ja sitouttaakseen heitä. Monien pankkien kehittämät peruspalvelut ovat tarjolla asiakkaille saumattomasti ja monikanavaisesti ympäri vuorokauden. Päästäkseen samalle palvelutasolle monella varainhoitoyhtiöllä on vielä matkaa kuljettavanaan. Uskomme, että digitransformaatiossa onnistuminen tulee jakamaan varainhoitoyhtiöt voittajiin ja häviäjiin. 

Getting Digital Right on KPMG:n ja Forrester Reaserchin laatima laaja tutkimus yli 70 varainhoitoyhtiön ylimmän johdon kokemuksista digitransformaatiosta ja siihen liittyvistä haasteista. Hyödynnä tutkimusta valmistautuessasi omaan transformaatioprojektiisi!

Lisätietoja

Jami Nordlund
+358 44 577 9659
etunimi.sukunimi@kpmg.fi