close
Share with your friends

KKO:lta ennakkopäätös osinkovelan vanhenemisesta osakeyhtiöissä

KKO:n päätös selkeyttää osinkovelan vanhenemisasiaa

Yhtiökokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ei katkaise osinkovelan vanhenemista edes silloin, kun velkoja on velallisyhtiön hallituksessa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KKO on tuoreessa ennakkopäätöksessään määrittänyt, että yhtiökokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ei katkaise osinkovelan vanhenemista, vaikka velkoja olisi velallisyhtiön hallituksessa.

Aiemman Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan velan tunnustamisessa on kysymys oikeustoimesta, jossa tunnustamistoimen tekijänä on velallinen ja toisena osapuolena velkoja, johon tunnustaminen kohdistetaan (kohta 12).

Ratkaisussa todetun mukaisesti velan vanhentumista ei katkaise velan merkitseminen velallisen kirjanpitoon tai muu sellainen velallisen toimi, joka ei kohdistu velkojaan (kohta 13). Edellä mainitun perusteella Korkein oikeus katsoo, että osinkosaatavan sisältävän tilinpäätöksen hyväksymistä tai velkojan asemaa velallisyhtiön hallituksessa ei voida tulkita vanhentumisen katkaisevaksi toimeksi.

Vanhentuneen osinkosaatavan tuloutus käsitellään vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella verotettavana tulona osakeyhtiössä. Tämän käytännön muuttamiseksi on kuitenkin vireillä lukuisia valituksia. 

#juridiikkaonenemmän

Lisätietoja:

Ari Engblom

+358 20 760 3614

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö