close
Share with your friends

KKO:lta ennakkopäätös osinkovelan vanhenemisesta osakeyhtiöissä

KKO:n päätös selkeyttää osinkovelan vanhenemisasiaa

Yhtiökokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ei katkaise osinkovelan vanhenemista edes silloin, kun velkoja on velallisyhtiön hallituksessa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KKO on tuoreessa ennakkopäätöksessään määrittänyt, että yhtiökokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ei katkaise osinkovelan vanhenemista, vaikka velkoja olisi velallisyhtiön hallituksessa.

Aiemman Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan velan tunnustamisessa on kysymys oikeustoimesta, jossa tunnustamistoimen tekijänä on velallinen ja toisena osapuolena velkoja, johon tunnustaminen kohdistetaan (kohta 12).

Ratkaisussa todetun mukaisesti velan vanhentumista ei katkaise velan merkitseminen velallisen kirjanpitoon tai muu sellainen velallisen toimi, joka ei kohdistu velkojaan (kohta 13). Edellä mainitun perusteella Korkein oikeus katsoo, että osinkosaatavan sisältävän tilinpäätöksen hyväksymistä tai velkojan asemaa velallisyhtiön hallituksessa ei voida tulkita vanhentumisen katkaisevaksi toimeksi.

Vanhentuneen osinkosaatavan tuloutus käsitellään vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella verotettavana tulona osakeyhtiössä. Tämän käytännön muuttamiseksi on kuitenkin vireillä lukuisia valituksia. 

#juridiikkaonenemmän

Lisätietoja:

Ari Engblom

+358 20 760 3614

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö