close
Share with your friends

Verohallinnolta EU-tavarakaupan arvonlisäverotusta koskeva ohje

Verohallinnolta EU-tavarakaupan arvonlisäverotusohje

Arvonlisäverolain quick fixes -säännökset koskevat ketjuliiketoimien arvonlisäverotusta, yhteisömyynnin verottomuuden vaatimuksia ja call off -varastomenettelyjä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinnon tammikuun alussa voimaan tulleessa ohjeessa on huomioitu niin sanotun yksinkertaistamisdirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät arvonlisäverolain muutokset eli quick fixes -säännökset, jotka koskevat ketjuliiketoimien arvonlisäverotusta, yhteisömyynnin verottomuuden vaatimuksia ja call off-varastomenettelyjä. 

Ohjeessa on huomioitu myös muutokset, jotka koskevat tavaroiden lähettämiseen ja kuljetukseen liittyviä näyttövaatimuksia sekä call off -varastojärjestelyjen yhteydessä pidettävän luettelon tietosisältövaatimuksia. 

Uusi ohje korvaa aiemmat ohjeet Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa ja Esimerkkejä EU-myyntien ja -ostojen ilmoittamisesta arvonlisäveroilmoituksissa. 

Yhteisömyynnin verottomuuden edellytykset tiukentuvat

Yhteisömyynnin verottomuus edellyttää, että ostajalle on annettu arvonlisäverotunniste muussa kuin tavaran lähtöjäsenvaltiossa ja hän on ilmoittanut tämän tunnisteen myyjälle (AVL 72 b §). Myyjän on tarkistettava ostajan arvonlisäverotunnisteen voimassaolo ennen kuin hän laskuttaa ostajaa arvonlisäverottomasti.

Yhteisömyynnin verottomuus on mahdollista evätä, ellei ostajalla ole voimassaolevaa arvonlisäverotunnistetta. Verottomuus edellyttää myös sitä, että myyjä antaa yhteisömyynneistään yhteenvetoilmoituksen.

Tavaran myyjän on kyettävä osoittamaan kuljetus Suomesta toiseen EU-maahan. Suomessa tavaran kuljetus voidaan ohjeen mukaan osoittaa kuljetusasiakirjojen tai ostajalta saadun tavaran kuljettamista koskevan todistuksen avulla. Ohje sallii tältä osin täytäntöönpanoasetuksessa säädettyjä näyttövaatimuksia jossain määrin kevyemmät näyttövaatimukset.

Suomessa jo aiemmin sovellettuihin näyttövaatimuksiin ei näyttäisi olevan tulossa muutoksia. 

Call off -varastoista uusi säännös

Toimitusvarastojärjestelyillä eli call off -varastoyksinkertaistuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä siirtää tavaroita varastoon ostajan sijaintivaltioon niin, että ne ovat ostajan käytössä, mutta tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun ostaja ottaa ne varastosta.

Omistusoikeuden siirtyminen katsotaan tietyin edellytyksin yhteisömyynniksi, joka ei edellytä myyjän rekisteröitymistä verovelvolliseksi varaston sijaintivaltioon. Edellytyksenä on, että tavarat otetaan varastosta tai ne on siirretty takaisin kuljetuksen lähtömaahan 12 kuukauden kuluessa. Jos tavara kuitenkin esimerkiksi tuhoutuu, varastetaan tai häviää ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä, yhteisömyyntiin rinnastettava liikeomaisuuden siirto on tapahtunut.

Elinkeinonharjoittaja, joka siirtää tavaroita call off -varastoyksinkertaistuksen mukaisesti, on pidettävä luetteloa niistä tavaroista.

Suomessa call off -varastoyksinkertaistuksen soveltaminen pysyy vapaaehtoisena.

Ketjuliiketoimet ja kolmikantakauppa

Arvonlisäverolakiin lisätyn uuden 63 c §:n tarkoitus on selventää verottoman yhteisömyynnin soveltumista ketjuliiketoimissa, jossa on vähintään kaksi myyjää. EU:n sisäisissä ketjuliiketoimissa arvonlisäverottomaksi yhteisömyynniksi katsotaan vain se myynti, johon tavaroiden kuljetus liittyy. Muut myyntiketjun myynnit ovat joko kuljetuksen lähtövaltion tai kuljetuksen päättymisvaltion sisäisiä kotimaan myyntejä. 

Ohje koskee vain Suomen arvonlisäverolakia

Kansainvälistä EU-tavarakauppaa harjoittavien yritysten on tärkeää huomata, että Verohallinnon ohje ja sen eräät, erityisesti täytäntöönpanoasetuksesta poikkeavat, ohjeet koskevat vain Suomen arvonlisäverotuksen piiriin kuuluvia kauppatapahtumia. 

On tärkeää varmistua kaikkien muidenkin EU-maiden soveltamista säännöistä ja vaatimuksista, joista voi aiheutua suomalaiselle yritykselle Verohallinnon ohjeessa esitetystä poikkeavia velvoitteita. 

Lisätietoja:

Pasi Hämäläinen

+ 358 20 767 2101

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Mari Uusitalo

+358 20 767 2275

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö