close
Share with your friends

Vastuullisuus ohjaa hankintayksiköiden tulevaisuutta

Vastuullisuus ohjaa hankintayksiköiden tulevaisuutta

Resurssitehokkuudesta ja eettisyydestä on tulossa uusi normi yritysten hankintayksiköissä. Muutosta vauhdittavat sekä kuluttajien, osakkeenomistajien, sijoittajien että median kasvaneet odotukset.

Anders Hahnsson

Director, Head of Industrial Manufacturing

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Eettiset päämäärät ohjaavat tulevaisuudessa entistä enemmän yritysten hankintoja. Eri toimijat kuten kuluttajat, sijoittajat ja osakkeenomistajat ovat kiinnostuneita esimerkiksi tuotannon ilmastovaikutuksista, ihmisoikeuksien toteutumisesta, lapsityövoiman käytön ehkäisemisestä ja työntekijöiden reilusta palkkauksesta tuotantolaitoksissa. Lisäpaineita yrityksille tulee uuden lainsäädännön ja sääntelyn myötä. 

Mahdolliset maineriskit ulottuvat myös hankintoihin ja toimitusketjuihin. Yritykselle voi olla hyvin haitallista, jos sitä syytetään esimerkiksi lapsi- tai orjatyövoiman käyttämisestä.

Maineriskien välttämiseksi yrityksen on syytä seurata, täyttävätkö kaikki sen käyttämät yhteistyökumppanit eettiset ja sosiaaliset velvoitteensa. Lisäksi yrityksen on pidettävä kriisiviestintäsuunnitelmansa ajan tasalla, jotta se voi tarpeen tullen nopeasti reagoida epätoivottuihin tilanteisiin.

Tarkempaa tietoa hankintatoiminnan tulevaisuudennäkymistä voit lukea kansainvälisestä Future of Procurement -toimialaraportistamme. Lue myös asiantuntijamme Claudia Salton blogi hankintayksiköiden haasteista.

KPMG Suomi on kehittänyt uuden AIRBICS-työkalun hiilidioksidipäästöjen kartoittamiseen. Tekoälyä hyödyntävä sovellus kerää dataa toimittajien ja kolmannen osapuolen toimijoiden päästöistä yrityksen yhteenlasketun hiilijalanjäljen arvioimiseksi.

Eettisen hankinnan kehittämisen päätrendit

  1.  Tuotantoketjut läpinäkyviksi. Tuotantoketjun vaiheiden piilottelu voi haitata liiketoimintaa, sillä entistä useammat kuluttajat ovat kiinnostuneita, missä ja minkälaisissa tuotanto-olosuhteissa tuotteet on valmistettu. Myös sijoittajien luottamus voi heikentyä salailun takia ja osakkeen arvo heikentyä selvästi.
  2. Resurssitehokkuus kilpailutekijänä. Resurssien käytön tehostaminen auttaa takaamaan, että tärkeimpien raaka-aineiden saatavuus on taattu myös pitkällä aikavälillä. Resurssitehokkuudella pyritään vähentämään esimerkiksi energian, veden ja tärkeimpien metallien liikakäyttöä tuotannossa. Yritys voi myös osallistua esimerkiksi metsityshankkeisiin kompensoidakseen tuotannon aiheuttamaa ympäristökuormitusta.
  3.  Valppaat kuluttajat. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan ylimääräistä hintaa siitä, että he pystyvät jäljittämään tuotteen alkuperän ja saamaan lisätietoa esimerkiksi valmistajasta ja käytetyistä raaka-aineista. Toimitusketjun eri vaiheen seurannan mahdollistava teknologia lisää koko ajan suosiotaan niin B2B-liiketoiminnassa kuin kuluttajakaupassakin.
  4.  Seuraa sääntelyä. Toimiakseen lain mukaisesti yrityksen täytyy aktiivisesti seurata oman alansa lainsäädännön kehitystä ja tarpeen tullen kehittää toimitusketjujaan uuden sääntelyn vaatimusten mukaiseksi. 

Toimitusketjuilta vaaditaan läpinäkyvyyttä

Kiinnostus uusia digitaalisia toimitusketjujen seurannan mahdollistavia työkaluja kohtaan on kasvanut yrityksissä. Ohjelmien avulla on mahdollista seurata koko toimitusketjua ja saada sen toiminnasta reaaliaikaista tietoa vuorokauden ympäri. Tämä helpottaa huomattavasti riskienhallintaa.

Jos esimerkiksi kuljetukset tärkeän alihankkijan tuotantolaitokseen katkeavat tilapäisesti luonnonkatastrofien tai työtaistelujen takia, yritys voi nopeasti päättää, miten se tilanteeseen reagoi. Digitaalisissa toimitusketjun hallintasovelluksissa käytetään myös ennakoivaa analytiikkaa, jonka avulla resurssien käyttöä ja riskien hallinnointia voi tehostaa entisestään. 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö