close
Share with your friends
fi-loan origination

Luotonmyönnön ja -valvonnan ohjeluonnos

Luotonmyönnön ja -valvonnan ohjeluonnos

Eurooppalaiset pankkien valvojat ja sääntelijät ovat viime vuosina kiinnittäneet yhä enemmän huomiota pankkien luotonmyöntöön ja -valvontaan. Aihe on ollut ja tulee olemaan myös vuonna 2020 yksi EKP:n valvonnan painopisteistä. Euroopan pankkiviranomainen (EPV) julkaisi kesällä 2019 erittäin kattavan luotonmyöntöä ja -valvontaa käsittelevän Guidelines on loan origination and monitoring -ohjeluonnoksen. Ohjeluonnos asettaa suuren määrän yksityiskohtaisia vaatimuksia, joita pankin tulee noudattaa luotottaessaan kuluttajia ja yrityksiä, ja se tulee vaikuttamaan kaikkien pankkien luotonannon sisäisiin prosesseihin, IT-järjestelmiin ja hallinnointiin.  

Ohje oli alustavasti aikataulutettu julkaistavaksi lopullisessa muodossaan joulukuussa 2019 ja astuvan voimaan 30.6.2020. Alustava suunnitelma ei ole toteutunut ja ohjetta odotetaan julkaistavaksi Q1/2020 aikana. Viivästymisen myötä myös voimaantulo siirtyy, mikä antaa pankeille toivottua aikaa muutosten toteuttamiseksi. 

Suosittelemme pankkeja tekemään gap-analyysin ja laatimaan kehittämissuunnitelman mahdollisimman pian, koska mm. muutokset IT-järjestelmiin ja tiedon tehokkaaseen keräämiseen ja hallinointiin vaativat aikaa.

Syyskuussa 2019 pidetyssä julkisessa kuulemisessa EPV:n pankkien sidosryhmä nosti esille huolen muun muassa ohjeen tiukasta voimaantuloaikataulusta ja tarpeesta selkiyttää suhteellisuusperiaatetta. Lisäksi sidosryhmän näkemyksen mukaan, ohjetta ei pitäisi ulottaa takautuvasti koskemaan ennen ohjeen voimaantuloa myönnettyjä luottoja, kuten luonnoksessa on esitetty. 

Lopullisen ohjeen sisältöön ei kuitenkaan odoteta merkittäviä muutoksia.

 —  Uskomme, että sääntelynmukaisuuden varmistaminen vauhdittaa pankkien erilaisia ennakkovaroitusmekanismien, luottopäätösmoottorien ja vakuushallinnan kehittämishankkeita. On mielenkiintoista nähdä, jääkö luonnoksen teksti ympäristötekijöiden ja ”vihreän luototuksen” sisällyttämisestä politiikoihin ja prosesseihin sellaisenaan lopulliseen ohjeeseen. 
Sääntelynmukaisuuden varmistamiseksi suosittelemme pankkeja tekemään gap-analyysin ja laatimaan kehittämissuunnitelman mahdollisimman pian, koska mm. muutokset IT-järjestelmiin ja tiedon tehokkaaseen keräämiseen ja hallinointiin vaativat aikaa, kommentoi Taija Luhtala, Luottoriskiasiantuntija, KPMG Suomi.

Lue lisää aiheesta kansainvälisestä julkaisustamme.

Lisätietoja

Taija Luhtala
+358 50 375 8312
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tuomas Ilveskoski
+358 40 632 6088
etunimi.sukunimi@kpmg.fi