close
Share with your friends

Suuria odotuksia tulevaisuuden palkitsemisjärjestelmille

Odotuksia tulevaisuuden palkitsemisjärjestelmille.

Mennyt vuosi oli toiveikas palkitsemisrintamalla alkaen korkeimman hallinto-oikeuden alkuvuonna tekemästä linjakkaasta luovutusvoittoverotukseen päätyneestä päätöksestä, joka koski holdingyhtiön kautta järjestettyä johdon kannustinjärjestelmää. Seuraavaksi keväällä nyt Sanna Marinin luotsaaman hallituksen ohjelmassa varattiin 10 miljoonaa euroa listaamattomien kasvuyritysten palkitsemista koskevaan uudistukseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tulevat uudistukset verotuksessa ja sivukulukohtelussa

Esimakua nykyisen hallituksen palkitsemislinjauksista saatiin työeläkelainsäädännön ja sairasvakuutuslain muutoksessa, jonka eduskunta hyväksyi 30.12.2019. Työpanokseen perustuvan osinko tulee suoraan lain nojalla palkan sivukulujen piiriin 1.1.2021 alkaen. Samalla työsuhdeoptioiden sivukulukäsittelyä selkiytettiin ja erityisesti alihintaisten optioiden käyttömahdollisuudet palkitsemisjärjestelmätyökaluna laajenivat.

Hyvin mielenkiintoinen uusia mahdollisuuksia avaava uutinen saatiin syksyllä, kun hallituksen budjettiesityksen yhteydessä julkistamassa investointien edistämissuunnitelmassa ehdotettiin muutosta henkilöstöantien verotukseen jo 1.7.2020 alkaen. Ehdotuksen mukaan vasta osakkeen matemaattisen arvon alittava merkintähinta muodostaisi verotettavan edun (nykyisen enintään 10 prosentin alennuksen sijaan). Mikäli uudistus toteutetaan tämän sisältöisenä, vapauttaisi se merkittävästi henkilöstölle suunnattujen osakeantien käyttöä kannustinjärjestelmissä, erityisesti start-up- ja kasvuyrityskentässä, missä henkilöstön määrä on usein vähäinen ja yrityksen arvostus mahdollisesti jo noussut tunnuslukuihin nähden korkeaksi. Hallituksen esityksen valmistelu muutokseen liittyen on aloitettu valtionvarainministeriössä tammikuussa.

Yritysten kestävän kasvun sekä investointihalukkuuden kannalta on olennaista, että yrityksen avainhenkilöt voidaan sitouttaa kilpailukykyisesti. Avainhenkilöiden omistukseen perustuvan palkitsemisen arvioiminen pelkästään riskittömänä palkkiona ei ole perusteltua, koska vaikka henkilöt eivät riskeeraisi omia varojaan, kasvuyhtiön avainhenkilörooliin sitoutumiseen vaaditaan tyypillisesti riskipitoisia valintoja esimerkiksi urakehityksestä ja ansiotasosta. 

Palkitseminen on osa yrityskulttuuria ja viestii yrityksen arvoista

Palkitsemisen yhtälöä ei kuitenkaan koskaan ratkaista näyttävillä juridisilla struktuureilla tai trendikkäillä termeillä. Yritysten palkitsemisjärjestelmät ovat suurennuslaseja yrityksen kulttuurin perustuksiin. Uuden vuosikymmenen työelämässä työnantajan arvot ja brändi nousevat entistä keskeisemmäksi tekijäksi työntekijöiden sitoutumiselle. Arvojen viestiminen sekä yrityskulttuurin ja yritysvastuun huomioiminen palkitsemisratkaisuissa on äärimmäisen tärkeää.

Vakiintuneita palkitsemisrakenteita on syytä tarkastella kriittisesti. Järjestelmät voivat johtaa osaoptimointeihin ja jopa epätoivottuihin toimintamalleihin. Markkinoilla näkyy merkkejä uusista ajatuksista kokonaispalkitsemiseen. Toimivan palkitsemisen suunnittelussa pohditaan monipuolisesti ja avoimesti juuri omien työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon vaikuttavia tekijöitä ja palkitsemisen keinovalikoimat räätälöidään yrityksen kulttuuriin sopiviksi.

Miten KPMG voi auttaa?

Toimintamme lähtökohtana on palvella asiakkaita paikallisesti, mutta tarvittaessa riittävin levein hartioin, minkä mahdollistaa maailmanlaajuinen kattava KPMG-kontaktiverkostomme. 

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä miten voisimme olla avuksi!

Timo Luukkonen
Puh. 020 760 3582
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö