Laki rajat ylittävistä verotusjärjestelyistä voimaan – lisäohjeistusta kevättalvella

Laki rajat ylittävistä verotusjärjestelyistä voimaan

Säännökset perustuvat EU-direktiiviin ja astuivat voimaan 1. tammikuuta. Niitä sovelletaan rajat ylittäviin järjestelyihin, jotka ovat valmiit toteuttamista varten 1. heinäkuuta 2020 jälkeen.

Pauliina Laine

Senior Manager, Financial Services Tax

KPMG Suomi

Sähköposti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Eduskunta on hyväksynyt säännökset verotuksen alalla toteutettavien järjestelyjen raportoimisesta Verohallinnolle.

Kokonaan uusi laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla sekä verotusmenettelylakiin tehdyt muutokset velvoittavat ensisijaisesti verotusta koskevia palveluja tarjoavat tahot ja toissijaisesti verovelvolliset itsensä raportoimaan Verohallinnolle. Raportointivelvollisuus koskee järjestelyitä, joilla on rajatylittävä ulottuvuus ja jotka voivat sisältää aggressiivisen verosuunnittelun piirteitä.

Lakeja sovelletaan siirtymäsäännöksen nojalla myös järjestelyihin, joiden ensimmäinen vaihe on toteutettu 25. kesäkuuta 2018 jälkeen. Sen takia kesällä 2020 alkava raportointi koskee myös jo toteutettuja verotuksen järjestelyjä.

Verohallinto antaa tarkempaa ohjeistusta säännösten soveltamisesta kevättalvella 2020, mutta jo tässä vaiheessa on syytä tutkia, millaisiin järjestelyihin raportointia sovelletaan Suomessa toimivissa konserneissa. Lue lisää marraskuussa julkaisemastamme uutisesta. 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö