close
Share with your friends

Vuoden 2020 tärkeät luvut palkkahallinnon ammattilaisille

Muutoksia sosiaaliturvamaksuihin ja luontoisetuihin

Vuosi on vaihtumassa ja jokaista palkkahallinnon parissa työskentelevää ja henkilöverotuksen ystävää kiinnostavat ensi vuoden luvut. Vuosi 2020 tuo muutoksia muun muassa sosiaaliturvamaksuihin, luontoisetuihin ja tuloverotukseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Työntekijältä perittävä sairaanhoitomaksu tekee paluun muutaman vuoden poissaolon jälkeen ja viime vuosien tapaan työntekijän työeläkemaksuprosentti nousee. Työttömyysvakuutusmaksun määrä alenee hieman tasoittaen kokonaisprosenttia mikä ensi vuonna tulee työntekijän maksettavaksi.

Vuoden 2020 palkansaajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut

 

Palkansaajan sairausvakuutusmaksu:

Päivärahamaksu alle 14 574 euroa vuodessa ansaitsevilla: 0 %

Päivärahamaksu vähintään 14 574 euroa vuodessa ansaitsevilla: 1,18 %

Sairaanhoitomaksu: 0,68 %

 

Työttömyysvakuutusmaksu:

Palkansaajamaksu: 1,25 %

Osaomistajan maksu: 0,67 %

 

Palkansaajan TyEL-maksu:

Alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet: 7,15 %

53-62-vuotiaat: 8,65 %

Yhteensä (sairausvakuutuksen tulorajan ylittäneet, keskimäärin): 10,56 %

 

Palkansaajan sosiaalivakuutusmaksut ovat vuonna 2020 keskimäärin 10,56% palkkatulosta, minkä voisi sanoa jo olevan huomattava summa keskivertotulonsaajalla. 

Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2020

Viime vuosien tapaan työantajan sosiaalivakuutusmaksujen määrää ollaan haluttu alentaa, kannustaen työnantajia palkkaamaan lisää työvoimaa itselleen. Työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen määrä keskimäärin tippuu maltilliset 0,07 prosenttiyksikköä vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna. Huomattavin nousu tapahtuu työnantajan sairausvakuutusmaksussa, joka nousee 0,57 prosenttiyksikköä vuodesta 2019 ollen 1,34 prosenttia vuonna 2020 kun vastaavasti muita sosiaalivakuutusmaksuja ollaan alennettu viime vuoteen verrattuna. 

Vuoden 2020 työnantajan vahvistetut sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan sairausvakuutusmaksu: 1,34 %

 

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu:

Palkkasummarajaan 2 125 500 (euroa): 0,45 %

Palkkasumman ylittävästä osasta: 1,70 %

Osaomistajan maksu: 0,45 %

 

Työnantajan TyEL-maksu (keskimäärin): 16,95 %

Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin): 0,07 %

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu (keskimäärin): 0,70 %

Yhteensä (keskimäärin): 20,32%

 

Työnantajan TyEL-maksu (keskimäärin): 16,95 %

Ryhmähenkivakuutus (keskimäärin): 0,07 %

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu (keskimäärin): 0,70 %

Yhteensä (keskimäärin): 20,32%

Tuloveroasteikko 2020

Valtionverotuksessa sovelletaan progressiivista ansiotulon veroasteikkoa, jota on vuoden 2019 asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon tulorajoja noin 3,1 prosentilla vuonna 2020.  Ylimmän tuloluokan euromääräinen alaraja on 78 500 euroa, kun taas vastaavasti alimman tuloluokan euromääräinen alaraja on 18 100 euroa vuonna 2020.

Valtion tuloveroasteikkoon ensi vuodelle voit tutustua täältä.

Pääomatulon tuloveroprosentti on 30. Siltä osin kuin verotettavan pääomatulon määrä ylittää 30 000 euroa, sovelletaan korotettua pääomatulon tuloveroprosenttia 34.

Kuntien tuloveroprosentit vaihtelevat 16,5 – 23,5 prosentin välillä. Verohallinto on julkaissut tarkemmat tiedot kuntien ja seurakuntien veroprosenteista.

Luontoisedut 2020

Luontoisetujen verotusarvoihin ei tule suuria muutoksia vuodelle 2020.

Asuntoedun ja siihen sisältyvän lämmityksen raha-arvot keskuslämmitysasunnoissa nousevat muutamilla euroilla alueittain. Autoedun verotusarvoon ei tule muutoksia, ikäluokat päivittyvät aina vuosittain.

Ravintoetuun on tulossa muutoksia viime vuosien tapaan verottajan nostaessa ruokailulipukkeen nimellisarvoa vuodesta 2019. Muun kuin sopimusruokailuun liittyvän ruokailulipukkeen nimellisarvo voi olla vuonna 2020 enimmillään 10,70 euroa ja vastaavasti vähintään 6,80 euroa. Laitos, valvonta, hotelli -sekä ravintola -alojen ravintoetuihin on myös tulossa muutaman kymmenen sentin muutoksia.

Verovapaiden korvausten enimmäismääriin tulee myös muutoksia – vuonna 2020 kotimaan verovapaa päiväraha on 43 euroa, osapäivärahan ollessa 20 euroa. Kilometrikorvauksiin tai käyttöetuautoon ei ole luvassa muutoksia ensi vuodelle. 

Lisätietoja:

Mariia Suominen

+358 20 767 2067

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ida Ikonen

+358 20 760 3625

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö