close
Share with your friends

Verohallinto päivittänyt ohjeen palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta

Päivitetty ohje palvelujen ulkomaankaupan verotuksesta

Edellistä, lähes 10 vuotta sitten julkaistua ohjetta on päivitetty ennen kaikkea vastaamaan uusia palvelukauppaa koskevia tulkintasääntöjä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verohallinnon päivitetyssä ohjeessa Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus ulkomaankaupan arvonlisäverotusta käsitellään aiempaa enemmän esimerkkien avulla. Päivitetyssä ohjeessa pyritään myös tarkentamaan erityistilanteisiin ja niiden yksityiskohtiin liittyviä epäselvyyksiä ja tulkinnanvaraisuutta.

Asetuksen tulkintasäännöt ovat sinänsä Suomessa sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä, johon tutustumista Verohallinnon ohje kuitenkin käytännössä huomattavasti helpottaa.

Palvelujen ulkomaankaupan myyntimaasäännösten soveltaminen

Ohjeessa määritellään muun muassa aiempaa selkeämmin palvelukaupassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja eri esimerkkitapauksissa. Elinkeinonharjoittajan käsite vaikuttaa ennen kaikkea siihen, soveltuvatko palvelun myyntiin elinkeinonharjoittajaa vai kuluttajaa koskevat myyntimaasäännökset. Esimerkiksi yleishyödyllisen yhteisön asema elinkeinonharjoittajana on ollut tulkinnallinen yhteisön ostaessa palveluita ulkomailta. 

Päivitetyn ohjeen mukaan tällöin ulkomaisten palveluiden ostotilanteessa elinkeinonharjoittajana voidaan pitää yleishyödyllistä yhteisöä, kun se itse myy vastikkeellisia tavaroita tai palveluja, vaikka tämä myynti itsessään olisi arvonlisäverotonta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että verotonkin oma myynti voi kuitenkin aiheuttaa yhteisölle verovelvollisuuden sen palveluostojen osalta käännetyn verovelvollisuuden syntymisen perusteella.

Ohjeessa käsitellään lisäksi toista tilannetta, jossa muutoin arvonlisäverotuksessa ei-verovelvollinen toimija joutuu rekisteröitymään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ohjeen mukaan ns. vähäisen toiminnan harjoittaja katsotaan palvelukaupan säännöksissä tarkoitetuksi elinkeinonharjoittajaksi, jolloin tämä joutuu soveltamaan käännettyä verovelvollisuutta, kun se ostaa ns. yleissäännön (AVL 65 §) mukaisia palveluja ulkomaiselta myyjältä.

Kiinteän toimipaikan merkitystä tarkennettu

Myös kiinteän toimipaikan merkitystä arvonlisäverotuksessa eri tilanteissa on tarkennettu. Ohjeen mukaan kiinteä toimipaikka on mikä tahansa toimipaikka, jolla on riittävä pysyvyysaste ja soveltuva rakenne, jotta se pystyy vastaanottamaan (elinkeinonharjoittajille myytävien palveluiden myyntimaan määräytymiseen vaikuttava palvelun ostajan kiinteää toimipaikkaa koskeva määritelmä) tai suorittamaan (kuluttajille myytävien palveluiden myyntimaan määräytymiseen vaikuttava myyjän kiinteään toimipaikan liittyvä tunnusmerkki) palveluita. 

Soveltuva rakenne tarkoittaa tarvittavia henkilöstöresursseja ja teknisiä resursseja, kuten tietotekniikkaa, palvelimia ja muita palveluiden suorittamiseen tai vastaanottamiseen tarvittavia koneita ja laitteita. Ohjeen mukaan kiinteä toimipaikka voi sijaita myös toisen yrityksen liiketiloissa. Myös varastojen osalta kiinteän toimipaikan kaikkien edellä mainittujen edellytysten on täytyttävä, jotta kiinteä toimipaikka muodostuu.

Mitä ohje merkitsee?

Päivitetty ohje tarjoaa huomattavan suuren määrän erilaisia esimerkkejä myyntimaasäännösten soveltamisesta palvelujen arvonlisäverotuksessa. Se myös pyrkii määrittelemään mahdollisimman selkeällä tavalla elinkeinonharjoittajan ja kiinteän toimipaikan käsitteet. 

Koska palveluiden ulkomaankaupan arvonlisäverokysymykset liittyvät usein hyvinkin monimutkaisiin liiketoimintarakenteisiin ja sopimusratkaisuihin, ja koska säännösten soveltaminen vaikuttaa usein kahden tai useammankin eri maan arvonlisäverotukseen, on ilmeistä, että tulkinnanvaraisuuksia esiintyy todennäköisesti edelleen useissa käytännön tilanteissa. 

Avustamme jatkossakin mielellämme palvelujen ulkomaankaupan myyntimaasäännöksien soveltamiseen liittyvissä selvityksissä.

Lisätietoja:

Iina Haikola

020 767 2285

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Mika Kallio

020 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö