close
Share with your friends

Toimintamme ehkäisee korruptiota

Toimintamme ehkäisee korruptiota

Transparency Internationalin vuoden 2018 selvityksessä Suomi on edelleen kolmanneksi vähiten korruptoitunein maa. Tämä on kuitenkin vain osa totuutta.

Tiina Torniainen

Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Mitä on korruptio?

Korruptio voidaan määritellä vaikutusvallan väärinkäytöksi edun tavoittelemiseksi. Korruptio saattaa ilmetä erilaisina väärinkäytöksinä liittyen kestitsemiseen, lähipiiriliiketoimiin, tarjousprosesseihin tai esimerkiksi salaisina sopimuksina, tarjousten manipuloimisena, suosimisena tai kiristyksenä. Korruptiivisen toiminnan havaitseminen on haastavaa, sillä kyseessä ei ole virhe tai vahinko, joka tulee helposti ilmi, vaan toiminta, joka yritetään peittää ja salata.

Vaikka näkyvää korruptiota ei Suomessa juurikaan ilmene, tutkimukset osoittavat, että korruptiota voi esiintyä suomalaisen yhteiskunnan kaikilla tasoilla sekä monella alalla ja kontekstissa. Tutkimusten mukaan keskeisimmät riskialueet ovat rakennusala, julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut, yhdyskuntasuunnittelu sekä poliittinen rahoitus ja päätöksenteko. ”Hyvä veli" -verkostot koetaan korruption vaikuttavimmaksi muodoksi Suomessa. Vallan väärinkäytön riski liittyy läheisesti kaksoisrooleihin ja päätöksenteon intressikonflikteihin.

Ehkäisemme korruptiota monin tavoin

Eettisten ohjeidemme mukaan KPMG ja sen henkilöstö sitoutuvat noudattamaan lakeja ja toimimaan eettisesti ja yleisen edun mukaisesti. 

KPMG:n eettisten ohjeiden mukaan emme suvaitse laittomia tai epäeettisiä toimia.

  • Emme hyväksy sitä, että KPMG, sen asiakkaat tai toimittajat tai viranomaiset, joiden kanssa asioimme, rikkovat lakia, toimivat epäeettisesti tai rikkovat ihmisoikeuksia.
  • Emme vastaanota tai tarjoa lahjuksia, osallistu korruptoituneeseen toimintaan, emmekä hyväksy minkäänlaista lahjontaa ja korruptiota miltään taholta.

Eettisten ohjeiden lisäksi johtomme on sitoutunut korruption torjuntaan. Yhteistyökumppaneidemme kanssa solmituissa sopimuksissa on myös tähän liittyvät lausekkeet. Haluamme olla toiminnassamme läpinäkyviä, ja käytössämme on väärinkäytösten raportoimista varten kansainvälinen Hotline-ilmoituskanava sekä sisäisille että ulkoisille tahoille. 

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit, joita KPMG on verkostona sitoutunut tilintarkastuksessa noudattamaan, ovat omalta osaltaan ehkäisemässä korruptiota. Ylipäätään tilintarkastuksen suorittaminen toimii korruptiota ennalta ehkäisevästi. 

Rahanpesun ja terrorismin ehkäisemistä koskevan lain mukaan olemme KPMG:llä ilmoitusvelvollisia, mikäli havaitsemme tai epäilemme asiakkaillamme rahanpesua. 

KPMG:ltä löytyy asiantuntijaosaamista liittyen kansainvälisen lahjonnan ja korruption vastaisiin säännöksiin liittyen. Tarjoamme riippumatonta apua arkaluonteisten asioiden hoitamisessa luottamuksellisesti. 

Lisätietoja: 

Tiina Torniainen, Risk Management Partner, KHT, CIA
Jyri Tarvainen, KHT, Quality & Risk Management

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö