close
Share with your friends

Onko yrityksesi omistajatahtotila selvä?

Onko yrityksesi omistajatahtotila selvä?

Perhe- ja muissa omistajavetoisissa yrityksissä korostuvat etenkin omistajien yhteisen tahtotilan määrittäminen ja sen seuraaminen liiketoiminnassa. Monesti perheyrityksille on leimallista myös omistajuuteen liittyvä tietty arvopohja, kuten muun muassa perheyrityksen säilyttäminen sukupolvelta seuraavalle, työllistäminen kotimaassa ja kasvollinen omistajuus.

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Perhe- ja kasvuyritykset

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Perheyrityksissä myös tehokas hallinnointi sekä yritystoiminnan menestyksellinen johtaminen edellyttävät, että omistajalla on selkeä tahto ja strategia. Omistajastrategia kuvaa osakkaiden yhteistä näkemystä muun muassa siitä, mitä yritykseltä odotetaan, miten omistuspohja ja omistuksen jatkuvuus toteutetaan ja miten yritystä hallinnoidaan sekä millaisia riskejä ollaan valmiita ottamaan. Omistajastrategiatyössä selvitetään juuri näitä kysymyksiä ja luodaan yhteinen käsitys ja periaatteet yrityksen omistajuudelle. Tällaisessa strategiatyössä on tyypillisesti neljä vaihetta: yhteisen tahtotilan määrittely, omistajastrategian luonnosteleminen, tarvittavat selvitykset ja strategian viimeistely. Strategiatyön perusteella laaditussa osakassopimuksessa onkin vielä hyvä huomioida edellä mainitut tavoitteet saumattomaksi kokonaisuudeksi. Omistajastrategia onkin eräänlainen tiekartta, joka yhdistää perheyhtiöissä liiketoimintastrategian, omistajan ja perheen tavoitteet ja tahtotilan. Osakassopimuksessa dokumentoidaan puolestaan juridisessa muodossa muun muassa osakkaiden keskinäiseen päätöksentekoon, mahdolliseen työskentelyvelvoitteeseen ja osakkeista luopumiseen sekä lunastukseen liittyvät periaatteet ongelmatilanteiden välttämiseksi ja ratkaisemiseksi. 

 

Family Business

Onnistunut sukupolvenvaihdos luo kasvua ja mahdollisuuksia uudistua

Perheyrityksissä omistaja, yritys ja perhe muodostavat kokonaisuuden, joka tuo varallisuuden hallinnointiin omat ominaispiirteensä. Monesti yritysvarallisuus muodostaakin omistajan suurimman yksittäisen varallisuuserän, eikä tällöin ole myöskään yhdentekevää, miten sen osinkotuottoa tai siirtoa seuraavalle sukupolvelle verotetaan. Verosääntelyn ennakoitavuus, hallituksen verolinjaukset ja muutokset oikeuskäytännössä ovat luonnollisesti huomioon otettavia seikkoja. Sukupolvenvaihdosten verokustannukset aiheuttavat myös usein etukäteen huolta, mutta huolellisella etukäteissuunnittelulla ja tietyillä ennakollisilla rakennejärjestelyillä sukupolvenvaihdos on usein mahdollista toteuttaa suhteellisen verotehokkaasti. Sukupolvenvaihdoksen verokohtelun varmistamiseksi on kuitenkin usein perusteltua hakea verohallinnon ennakkopäätös. Onnistunut sukupolvenvaihdos turvaa perheyrityksen jatkuvuuden ja menestyksen vuosiksi eteenpäin, luo usein kasvua ja mahdollisuuksia uudistua.

Miten KPMG voi auttaa?

Omistajayrittäjien tilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niihin liittyy monta moniulotteista ja haastavaa kysymystä ratkaistavaksi. Asiantuntijoillamme on laaja-alaista kokemusta ja näkemystä käydä tarvittavia keskusteluja ja auttaa omistajia määrittelemään yhteinen tahtotila, tehdä tarvittavia selvityksiä ja analyysejä, laatia etenemis- ja toteutussuunnitelmia sekä dokumentoida strategia selkeästi ja laadukkaasti. Kokeneet veroasiantuntijamme ja juristimme avustavat lisäksi perhevarallisuuden verosuunnittelussa ja juridisten asiakirjojen laadinnassa. 

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Kirsi Adamsson
P. 020 7603 060

Kim Lehto
P. 020 760 3989

etunimi.sukunimi@kpmg.fi
 

 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö