close
Share with your friends

Perheyritykset luottavaisina tulevaisuuteen – innovaatiot vahvasti suunnitelmissa

Perheyritykset luottavaisina tulevaisuuteen.

Perheyritykset Euroopassa suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen, vaikka kasvava taloudellinen ja poliittinen epävarmuus huolestuttavat.

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Perhe- ja kasvuyritykset

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG ja Euroopan Perheyritysten liitto (EFB) jäsenineen toteuttivat vuosittaisen Perheyritysbarometri-kyselytutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin perheyritysten näkemyksiä liiketoiminnan haasteista ja kehitysmahdollisuuksista, myös kansainvälisin vertailuin.

Kyselyyn vastanneista 62 prosenttia perheyrityksistä (Suomessa 51 prosenttia) uskoo liiketoimintansa myönteiseen kehittymiseen seuraavan kahden vuoden aikana ja 59 prosenttia (Suomessa 51 prosenttia) on kasvattanut liikevaihtoaan viimeisen vuoden aikana. Kiristynyt kilpailu ja osaavan työvoiman saatavuus kuitenkin huolestuttavat lisääntyvässä määrin valtaosaa perheyrityksiä. Suomessa erityisesti korkea kokonaisverotuksen taso huolestuttaa.

Kestävää kehitystä ja investointeja

Rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta perheyritykset investoivat erityisesti innovaatioihin sekä henkilöstön koulutukseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Kansainvälistä laajentumista edelleen lykätään. Tämän vuoden kyselyssä vain 37 prosenttia vastaajista ilmoitti kasvattaneensa toimintaansa ulkomaille (Suomessa 25 prosenttia). Suomalaiset perheyritykset sen sijaan hakevat kasvua muita varovaisemmin, keskittyen koti- ja lähimarkkinoihin. Kestävän kehityksen merkitys on perheyrityksille entistä tärkeämpää. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että suomalaisissa perheyrityksissä vastuullisuus ja tietoturva ovat hyvin vahvasti johdon agendalla. 

Sukupolvenvaihdos edessä?

Tutkimus nostaa esille myös sen, että lähes puolet suomalaisista perheyrityksistä harkitsee jatkuvuuden turvaamiseksi omistajuuden siirtämistä sukupolvenvaihdoksella. Vastaajista 27 prosenttia ilmoittaa aikovansa siirtää pelkästään hallinnollisen johtovastuun seuraavalle sukupolvelle. Vain 17 prosenttia vastanneista aikoo pysyä johdossa vielä jonkin aikaa.

— Jatkuvuuden kannalta on kriittistä, että sukupolvenvaihdosta aletaan suunnitella riittävän ajoissa. Sukupolvenvaihdos on myös hyvä hetki tarkastella omistajuuden suuntaa, omistajastrategiaa sekä yrityksen tulevaisuuden valintoja ja niitä tukevia yrityksen juridisia rakenteita. Onnistunut sukupolvenvaihdos edellyttää, että omistajaperheellä on selkeä näkemys tulevaisuuden tavoitteistaan, rooleistaan ja odotuksistaan. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa omistajastrategialla on näin erityinen merkitys. Suunnittelun aloittaminen ei ole koskaan liian aikaista, kommentoi Kirsi Adamsson, KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja.

Aiheesta lisää myös kansainvälisillä sivuillamme.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö