close
Share with your friends

Onko digitaalinen tulevaisuutesi oikeissa käsissä?

Onko digitaalinen tulevaisuutesi oikeissa käsissä?

Kiinteistöala jatkaa digikehitystään ja ottaa askelia oikeaan suuntaan. Haasteita on kuitenkin vielä uusien teknologioiden täysimääräisessä käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Sarah Sipilä

Director, Global Strategy Group

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Rohkaisevaa kehitystä

Vuosittaisessa ja sarjassaan kolmannessa Global Proptech -tutkimuksessa tarkastelemme kiinteistöalan viime vuoden teknologista kehitystä. Tarkastelemme myös sitä, kuka yrityksessä vastaa digistrategian kokonaisvaltaisesta edistämisestä sekä onko yrityksellä edellytyksiä ja osaamista sen jalkauttamiseen. 

Tämän vuoden tulosten perusteella kiinteistöalan yritysten suurimmat haasteet liittyvät suurempaan kulttuuriseen muutokseen, jota ne tarvitsevat houkutellakseen uutta teknologista osaamista sekä pysyäkseen oikeilla raiteilla digitaalisessa murroksessa. Konservatiivisenakin pidetyllä toimialalla herätään pohtimaan, millä tavoin hyötyä digitalisaatiosta ja datan kehittämisestä.

Kaiken kaikkiaan kuluneen vuoden digitaalinen kehitys on ollut rohkaisevaa. Alan yritykset janoavat yhä enemmän tietoa siitä, millä tavoin he voisivat tarjota yhä parempaa asiakaskokemusta. Vastaus siihen löytyy yhä useammin teknologioiden paremmasta hyödyntämisestä. 

Suomi kokoaan suuremmin esillä kansainvälisessä Proptech-tutkimuksessa

Aiheesta keskusteltiin myös Pohjoismaiden suurimmassa Proptech-tapahtumassa, jossa KPMG toimi pääsponsorina. Päivän aikana keskustelimme muun muassa siitä, miten teknologia, data ja tekoäly muuttavat kiinteistö- ja rakennustoimialaa, miten esimerkiksi blockchain ja robotiikka vaikuttavat toimialan kehitykseen, sekä millaisia muita kehitystrendejä toimialalla on jo tunnistettu esimerkiksi kestävän kehityksen tiimoilta. KPMG:n puheenvuorossa tarkastelimme Proptech Finlandin kanssa teetetyn tutkimuksen tuloksia sekä tämän Global Proptech Surveyn tuloksia.

— Toimiala ottaa selvästi askelia oikeaan suuntaan. Viime vuosiin verrattuna yhä useammat toimialan yritykset kertovat heillä olevan käytössään digistrategioita, ja melkein kaikki yritykset ovat nimenneet digijohtajan ajamaan muutosta. Havaittavissa on kuitenkin vielä monia haasteita. Monilta digijohtajilta puuttuu esimerkiksi kokonaan teknologinen tausta, vaikka yritysten odotetaan investoivan seuraavan 12 kuukauden aikana, kaikilla liiketoimintansa osa-alueilla digitaalisiin teknologioihin, kommentoi KPMG:n strategiajohtaja ja proptech lead Sarah Sipilä

Keskeisimmät tulokset:

  • 58 prosentilla kiinteistöalan yrityksistä on käytössään digistrategia. Vastaava luku oli vuonna 2018 52 prosenttia. 
  •  95 prosentilla kiinteistöalan yrityksistä on joku, joka on vastuussa digitaalisten muutosten ja innovaatioiden johtamisesta. 
  • 40 prosentilla näistä digijohtajista on tausta kiinteistö- ja rakennusalalta tai finanssimaailmasta. 
  • Vain 25 prosentilla vastaajista on vakiintunut datastrategia, joka mahdollistaa datan paremman hyödyntämisen ja analyysin.

Lisätietoa: 

Sarah Sipilä
etunimi.sukunimi@kpmg.fi 
+358400624098

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö