close
Share with your friends

Vastuullinen veropolitiikka kiinnostaa pohjoismaisia sijoittajia

Vastuullinen veropolitiikka kiinnostaa sijoittajia

Vastuullinen veropolitiikka, BEPS- ja ATAD-hankkeiden vaikutukset sijoitustoimintaan, sekä finanssialan yritysten Tax Compliance -velvoitteet kuuluivat pääteemoihin, kun Tanskassa järjestettiin KPMG:n pohjoismainen verokonferenssi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG järjesti lokakuun alussa pankki-, rahoitus-, omaisuudenhoito- ja vakuutussektorin yhtiöille pohjoismaisen verokonferenssin Tanskan Helsingørissa. Kahden seminaaripäivän aikana kuultiin esityksiä niin sijoitusrahastojen verokohtelun tulevista muutoksista kuin veroteknologian ja automaation tarjoamista mahdollisuuksista.

Tapahtuman ehkä kiinnostavimmaksi aiheeksi nousi vastuullinen veropolitiikka (Responsible Tax), jota etenkin tanskalaiset eläkesijoittajat pitävät erittäin tärkeänä yhdessä muiden vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa. Muutamat suuret tanskalaiset suurimmat eläkesijoitusyhtiöt (ATP, Industriens Pension, PensionDanmark ja PFA) ovat yhdessä laatineet sijoitustoimintaan liittyvät verotuksen pelisäännöt (Tax Code of Conduct), joiden noudattamista ne edellyttävät esimerkiksi rahastomanagereilta.

Aggressiivista verosuunnittelua ei suvaita

Tanskalaiset eläkesijoittajat eivät hyväksy aggressiivista verosuunnittelua sijoituskohteissaan. Niiden yhteisissä verotuksen pelisäännöissä määritelläänkin selkeästi, mitä tällä tarkoitetaan ja millaista verosuunnittelua heidän sijoituksissaan on mahdollista käyttää. Lisäksi OECD:n BEPS- ja ATAD-hankkeet vaikuttavat sijoitusten strukturointiin jatkossakin.

Vastuullisen sijoittamisen veropolitiikan lähtökohtana on läpinäkyvyys ja aktiivinen dialogi rahastomanagerin kanssa sijoitusta tehtäessä. Eläkesijoittajat edellyttävät, että ne voivat itse tarkistaa ja tutkia sijoituskohteita esimerkiksi rahaston elinkaaren eri vaiheissa ja samalla varmistaa, että heidän määrittelemäänsä vastuullista veropolitiikkaa todella noudatetaan. Ne eivät tee sijoituksia esimerkiksi tiettyjä OECD:n periaatteita noudattamattomiin valtioihin ja niillä on lisäperiaatteita sijoitettaessa kehittyviin maihin.

Yhteiset verotuksen pelisäännöt ja niiden noudattamisen valvonta edellyttävät siten sijoittajilta huomattavaa veroasiantuntijoiden työpanosta.  Vastuullisen sijoittamisen veropolitiikka nousee varmasti myös yhä enemmän keskustelun kohteeksi Suomessa lähivuosina.

Keskusteluissa myös Tax Compliance –velvoitteet ja TRACE

Pankkialan yrityksille asetetut, verotusta koskevat Tax Compliance -velvoitteet lisääntyvät todennäköisesti tulevaisuudessakin. Finanssilaitokset ovat toteuttaneet viime vuosina velvoitteensa tutkia ja tunnistaa asiakkaidensa verotusmaat sekä raportoida asiakkaidensa taloudellista asemaa koskevat tiedot verohallinnoille niin sanottujen FATCA- ja CRS-säännösten mukaisesti.

Suomi on ottamassa käyttöön OECD:n TRACE-menettelyä, joka liittyy ulkomaille maksettaviin osinkoihin. TRACE-malli tuo pankeille ja omaisuudenhoitajille lisää velvollisuuksia kerätä ja tutkia asiakkaita koskevia verotukseen vaikuttavia tietoja. Nähtäväksi jää, seuraavatko muut Pohjoismaat mukana TRACE-mallin käyttöönotossa.

MDR-sääntely eli verotusta koskevien, rajat ylittävien verojärjestelyjen ilmoittamista koskeva sääntely nousi myös Tanskan konferenssissa esiin. Verojohtajien onkin huolehdittava riittävistä resursseista kaikkien näiden lisääntyneiden raportointi- ja dokumentointivelvoitteiden täyttämiseksi. Yritysten verofunktioiden kannalta keskeiseksi tehtäväksi onkin noussut myös veroriskien hallinta, sillä veroriskin toteutuminen voi johtaa paitsi taloudellisiin sanktioihin myös yrityksen maineen tahriintumiseen, mistä on nähty varoittavia esimerkkejä viime vuosina.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö