close
Share with your friends

Terveydenhuollon palvelut lähemmäksi kotia

Terveydenhuollon palvelut lähemmäksi kotia

Hoidon painopisteen siirtäminen sairaalahoidosta peruspalveluihin on puhuttanut voimakkaasti terveydenhuoltojärjestelmien suunnittelijoita ja päättäjiä ympäri maailmaa.

Lisätietoja

Jussi Nikander

Manager

KPMG Suomi

Sähköposti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n Delivering healthcare services closer to home –tutkimus tarjoaa näkemyksiä onnistuneista terveydenhuollon ratkaisuista, jotka perustuvat vahvaan perusterveydenhuoltoon ja ihmisiä lähellä olevaan tukiverkkoon. Vahvoilla peruspalveluilla ja ennakoivien hoivapalvelujen saavutettavuudella on selvä yhteys parempiin hoitotuloksiin.

Yksilöllisiin hoidon tarpeisiin vastaaminen vaatii laajoja integroituja hoitoverkostoja ja keinoja verkoston yhteydenpitoon sekä potilaan ja hoitoverkoston väliseen kommunikaatioon. Vahvaan perusterveydenhuoltoon perustuvien integroitujen hoitoverkostojen hyödyt voivat olla merkittäviä: hoitotulokset parantuvat, kustannukset vähenevät ja jopa paineet sairaalatoiminnan tehostamista kohtaan vähentyvät.

—  Suomessa olemme toimivan terveydenhuoltojärjestelmän rakentamisessa jo monessa suhteessa muuta maailmaa edellä, mutta parannettavaakin toki on. Terveydenhoitoa tukevien teknologisten ratkaisujen ja data-analytiikan voimakkaampi hyödyntäminen esimerkiksi toimijoiden välisessä tiedonvaihdossa ja hoitopolkujen suunnittelussa toisi hyötyjä paitsi kustannuksiin, myös hoidon laatuun ja saavutettavuuteen. Kansainvälisessä tutkimuksessamme esiin nostettu näkökulma terveydenhuollon johtamisen uudelleenmuotoilusta tulisi ottaa meilläkin tarkasteluun, ja arvioida teemmekö asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Rakenteelliset ratkaisut eivät yksinomaan riitä, myös asenteiden ja ajattelun muutosta tarvitaan, toteaa Jussi Nikander, KPMG:n hyvinvointialan asiantuntija.

Lue asiasta lisää kansainvälisiltä sivuiltamme.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on vahva kokemus sosiaali-ja terveystoimialan kehittämisestä. Uskomme kehittämisessä asiakaslähtöisyyteen sekä vaikuttavuuden aikaansaamiseen.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö