close
Share with your friends

Sopimalla jopa 10 tunnin työpäiviä ja kuusipäiväisiä työviikkoja

Jopa 10 tunnin työpäiviä ja 6 päivän työviikkoja

Muutokset liittyvät uuden työaikalain säännöksiin, joilla pyritään lisäämään työelämän joustoja.

Johanna Uusitalo

Legal counsel (työoikeus, KPMG Law)

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Uuden työaikalain myötä työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuorokautisen säännöllisen työajan pidentämisestä enintään kahdella tunnilla, jos työssä sovellettavasta työehtosopimuksesta ei muuta johdu.

Sopimalla viikoittainen säännöllinen työaika saa pidentyä nykylain mukaisesta enintään 45 tunnista jopa 48 tuntiin. Viikoittaisen säännöllisen työajan tulee tällöin kuitenkin tasoittua enintään 40 tunniksi neljän kuukauden ajanjakson aikana. Sopimus saadaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaisena. Toistaiseksi voimassa oleva ja vähintään kahden viikon pituinen määräaikainen sopimus on tehtävä kirjallisesti.

1. tammikuuta 2020 voimaan tuleva työaikalaki ei siten tunne vain viisipäiväistä työviikkoa vaan kuusipäiväisenkin työviikon soveltaminen on jatkossa mahdollista. Työajan käyttö on kuitenkin suunniteltava etukäteen, ja tasoittumisjärjestelmä laadittava ennalta enintään neljän kuukauden ajanjaksolle.   

Voit lukea kaikki työaikalainsäädännön muutosta koskevat artikkelimme täältä. Ne koskevat mm. työaikapankkeja, liukuvaa työaikaa ja joustotyöaikaa.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö