close
Share with your friends

Rakennushankkeet menestyksellä maaliin

Rakennushankkeet menestyksellä maaliin

Rakennusyritysten toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy, hankkeet sekä niiden toteutustavat monimuotoistuvat. Muutokset haastavat alan yrityksiä kehittämään myös omaa toimintaansa.

Lisätietoja

Jaska Ikäheimonen

Legal counsel (KPMG Law)

KPMG Oy Ab

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kaupunkien tonttitarjonta on nykyisellään monin paikoin riittämätöntä vastaamaan keskustoihin yhä vahvemmin painottuvan asumisen ja palvelujen lisääntyneisiin tilatarpeisiin. Vanhan rakennuskannan purkamisesta ja alueiden vapauttamisesta kaavoja kehittämällä uudisrakentamisen tarpeisiin onkin tullut merkittävä kaupunkirakentamisen osa-alue.

Etenkin kuntapuolen hankkeissa on ilmennyt tarve hakea rakentamisvaiheen ja sen jälkeiseen vastuiden jakamiseen sekä hankkeiden rahoitukseen uusia ratkaisuja. Uudenlaiset toteutustavat kuten elinkaari-, allianssi ja PPP-mallit ovat alkaneet yleistyä perinteisten hanke- ja urakointimallien rinnalla.

Hybridirakentaminen ja 3D-kiinteistönmuodostus mahdollistavat aiempaa monimuotoisempien ja monikäyttöisempien rakennuskokonaisuuksien ja hankkeiden toteuttamisen. Rakentamista koskevan sääntelyn osalta muun muassa rakentamisen laadullista ohjausta on hiljattain uudistettu ja maankäyttö- sekä rakennuslain kokonaisuudistus on valmisteilla.

Tulovero-, arvonlisävero-, varainsiirtovero- sekä laki- ja kirjanpitokysymysten kirjo laajenee

Toiminnan säädösympäristön kehittyessä ja rakennushankkeiden sekä niiden toteutustapojen monimuotoistuessa, on myös projektien hallinta muuttunut aiempaa haasteellisemmaksi ja saanut uusia painotuksia. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa muun muassa hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa huomioitavien tulovero-, arvonlisävero-, varainsiirtovero sekä laki- ja kirjanpitokysymysten kirjon laajenemista. Yksittäisen yrityksen omat resurssit ovat usein riittämättömiä siihen, että nämä tulisivat kokonaisvaltaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti huomioiduiksi. Tämän seurauksena hankkeisiin voi rakentua sisälle tarpeettomia oikeudellisia ja taloudellisia riskejä. Samalla myös muutoksiin liittyviä toiminnan kehittämis- ja kasvattamismahdollisuuksia voi jäädä turhaan hyödyntämättä.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on laaja kiinteistöjen ja rakentamisen erityiskysymyksiin ja rakennustoimialan ajankohtaisiin ilmiöihin perehtynyt asiantuntijaverkosto. Avustamme rakentamisen ja rakennuttamisen parissa operoivia asiakkaitamme oli kyse sitten yksittäisestä urakkasopimuksesta tai laajan hybridihankkeen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta, dokumentaation tuottamisesta ja toteutusvaiheen aikaisesta konsultoinnista.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja tule keskustelemaan toimintanne tarpeista ja suunnitelmistanne, niin haemme parhaat ratkaisut näihin. 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö