close
Share with your friends

Property Lending Barometri 2019 julkaistu

Property Lending Barometri 2019 julkaistu

Taloudellisen tilanteen ennustetaan pysyvän Euroopassa suhteellisen suotuisana investoinneille. Samanaikaisesti jännitteet maailman taloudessa ja politiikassa voivat vaikuttaa kokonaisnäkymään tulevina vuosina laskevien investointien rinnalla negatiivisesti.

Ota yhteyttä

teemu haataja

Sector Head of Real Estate and Construction, Director

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG:n Property Lending Barometri on kiinteistöalan vuosittainen katsaus kiinteistölainojen markkinatilanteeseen. Tänä vuonna tutkimukseen osallistui pankin edustajia yhteensä 15 Euroopan maasta, yli 70 eri pankista. Tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa mukana useita pankkeja myös Suomesta. 

Kiinteistöjen lainamarkkinat Suomessa

Tutkimuksen mukaan suurin osa pankeista näkee kiinteistöjen rahoittamisen tärkeänä tai erittäin tärkeänä Suomessa. Vastaavasti vähemmistö, yksi kolmasosa vastaajapankeista ei näe kiinteistöjen rahoittamista strategisesti erityisen tärkeänä. Edelliseen vuoteen verrattuna kaksi kolmasosaa pankeista lisäsi heidän fokustaan sektoriin kohtalaisesti. Muut vastaajat ylläpitivät fokustaan edellisvuoden tasolla. Tutkimuksen perusteella suomalaiset pankit eivät yleisesti ole niin kiinnostuneita kiinteistökehityshankkeiden rahoittamisesta kuin kassavirtaa jo generoivista hankkeista. Sama trendi oli nähtävissä myös muualla Euroopassa. 

Tutkimuksen perusteella, kaupalliset ei-paikalliset pankit ja eläkerahastot koetaan uhkiksi pankeille, jotka ovat aktiivisia paikallisilla kiinteistömarkkinoilla. 

— Suomessa toimii vakaa euroalueen kiinteistöjen osamarkkina, joka tarjoaa kilpailukykyisiä pääoman tuottoja ko. markkinoista kiinnostuneille toimijoille Euroopassa. Keskeisten kiinteistöjen ulkomainen kysyntä pysyy vilkkaana, vaikka kiinteistötransaktiovolyymit ovat olleet Suomessa laskussa. Kiinteistötransaktioiden volyymin odotetaan pysyvän terveellä tasolla edelleen lähitulevaisuudessa, kommentoi Teemu Haataja, joka vastaa Suomen KPMG:n kiinteistöt ja rakentaminen -toimialasta. 

Kansainvälinen näkökulma

Investointien kokonaismäärä laski Euroopassa ensimmäisen vuoden ensimmäisen puolivuotisen aikana. Saksa ja Iso-Britannia houkuttelivat lähes puolet Euroopan kiinteistötransaktioista, vaikka trendi oli laskeva. Vain Ruotsi ja Espanja onnistuivat kasvattamaan markkinaansa. Samanaikaisesti prime-sijainnilla olevien kiinteistöjen tuottovaatimuksien odotetaan edelleen laskevan vuonna 2019. Pankit tarjoavat edelleen mieluummin lainoja kassavirtaa generoiviin hankkeisiin kuin vasta kehitysvaiheessa oleviin rakennus- ja kiinteistöhankkeisiin.

Kiinteistörahoitusten fokus on säilynyt tai kasvanut kaikissa Euroopan maissa tutkittuna ajanjaksona, lukuun ottamatta Romaniaa.  Merkittävintä kasvua havaittiin Sloveniassa ja Kreikassa. 

Kehittyneemmillä markkinoilla asunnot ovat suosittu varallisuusryhmä Keski- ja Itä-Euroopassa, kuten viime vuonna. Hotellisektori on nostanut suosiotaan pankkien keskuudessa erityisesti maissa, joissa turismi on tärkeää, kuten Kreikassa, Kroatiassa ja Kyproksella. 

Yleisesti, taloudellisen tilanteen ennustetaan pysyvän Euroopassa suhteellisen suotuisana investoinneille erityisesti luotonantajien nykyisen kilpailutilanteen sekä helpottuvien lainaehtojen takia. 

Lisätietoja: 

Teemu Haataja

etunimi.sukunimi@kpmg.fi  +358 407 478 773 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö