close
Share with your friends

KHO: Ennakkomaksullisten ravikilpailujen osallistumismaksuista ei ollut suoritettava arvonlisäveroa

KHO:lta päätös ravikisojen maksuista

Korkein hallinto-oikeus on julkaissut vuosikirjaratkaisun (KHO 2019:139), jossa oli kyse ravikilpailujen osallistumismaksuista suoritettavan arvonlisäveron perusteesta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KHO on tehnyt ratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön viitaten. Ennakkomaksullisia ravikilpailuja järjestävä osakeyhtiö ei ollut KHO:n mukaan velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa perimistään ravikilpailujen osallistumismaksuista, kun yhtiö oli kyseisten ravikilpailujen sääntöjen nojalla velvollinen palauttamaan puheena olevat maksut kokonaisuudessaan kyseisten ravikilpailujen palkintoina. 

Veron peruste arvonlisäverotuksessa

Veron peruste ja vastike ovat keskeisimpiä arvonlisäverotuksen käsitteitä. Näitä tarkasteltiin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemassa tapauksessa, jonka käsittelyssä KPMG oli merkittävässä roolissa avustamassa asiakastaan verotarkastusvaiheesta aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (asia C-377/11, International Bingo Technology) oli aiemmin katsottu, että bingopelin järjestäjän tosiasiallisesti saamaksi ja veron perusteeseen luettavaksi vastikkeeksi tuli katsoa vain se osuus bingokorttien myyntihinnasta, josta on vähennetty laissa vahvistettu osa, joka on jaettava voittoina pelaajille (ts. ei bingokorttien koko myyntihintaa).

Korkeimman hallinto-oikeuden nyt ratkaisemassa tapauksessa kyseessä olevan ravikilpailun säännöt velvoittivat, että ravirataosakeyhtiön keräämät osallistumismaksut palautetaan kokonaisuudessaan kyseisen ravikilpailun palkintoina. Rahat siis palautuvat myöhemmin palkintojen muodossa nämä maksut maksaneille hevosenomistajille tai heidän sijaan tulleille oikeudenhaltijoille.

KHO katsoi, että palkintojen maksaminen on etukäteen vahvistettua ja yhtiölle pakollista asiassa C-377/11 annettuun tuomioon rinnastuvalla tavalla. Näin ollen raviratayhtiön osallistumismaksuista tosiasiallisesti saaman vastikkeen määräksi vahvistettiin näissä olosuhteissa nolla, eikä maksuista siten tullut lainkaan arvonlisäveroa suoritettavaksi.

Mitä päätös merkitsee?

Päätös on etenkin raviurheilun alalla merkittävä, sillä aiemman verotuskäytännön mukaan ravikilpailujen osallistumismaksuista oli maksettava arvonlisäveroa. Asiakkaaseemme kohdistuneen verotarkastuksen seurauksena oli uhkana, että sovellettavaksi verokannaksi olisi tullut 24 % (yhtiön soveltaman 10 %:n sijaan).

Kun palkintojen maksaminen itsessään ei muodosta ravirataosakeyhtiölle vähennyskelpoista arvonlisäveroa, ja kun osallistumismaksun maksajilla eli hevosenomistajilla ei pääsääntöisesti ole arvonlisäveron vähennysoikeuksia, raviratayhtiön näistä maksuista maksama arvonlisävero on jäänyt alan toimijoille kustannukseksi. Raviratayhtiöillä on päätöksen perusteella mahdollisuus hakea suorittamaansa arvonlisäveroa palautuksena vuodesta 2016 lukien.

Tämän päätöksen mukaiset periaatteet soveltuvat myös muihin kaupallisten toimijoiden järjestämiin urheilu- tai muihin sellaisiin  kilpailuihin ja niiden osallistumismaksuihin, jos varojen takaisinmaksuvelvollisuus on selkeästi osoitettavissa.

Päätöksen perusteella on hyvä pohtia mahdollisuuksia välttyä arvonlisäveron suorittamiselta myös muissa sellaisissa tilanteissa, joihin liittyy jo maksuhetkellä sitoumus varojen palauttamisesta myöhempänä ajankohtana. KPMG:n arvonlisäveroasiantuntijat auttavat mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Matti Lindholm

+358 20 760 3235

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Mika Kallio

+358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö