close
Share with your friends
Businessman using smartwatch

Kaikki hyöty irti uudesta työaikalaista Kaikki hyöty irti uudesta työaikalaista

Selvitämme puolestanne, mitä mahdollisuuksia uuden työaikalain joustot tarjoavat organisaatiollenne, ohjeistamme erilaisten työaikajärjestelyiden käyttöönotossa ja laadimme niitä koskevat yksilölliset sopimukset. 

1. Työaikapankki

Työaikapankki on työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmä, jossa ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa. Jatkossa työaikapankki on mahdollinen kaikille työnantajille ja se onkin ihanteellinen etenkin työpaikoilla, joissa työtaakka vaihtelee paljon eri vuodenaikoina. Työaikapankin käyttöönotosta laaditaan kirjallinen sopimus. 

2. Joustotyöaika

Joustotyöajassa työntekijä voi itse päättää työaikansa sijoittelun ja työntekopaikan. Joustotyöaika sopiikin erinomaisesti asiantuntija- ja tietotyöhön työntekijän asemasta riippumatta. Joustotyöaika edellyttää työntekijän ja työnantajan välistä sopimusta.

3. Liukuva työaika

Liukuvassa työajassa työntekijä voi liukumien puitteissa määrätä päivittäisen työaikansa sijoittamisesta. Liukuva työaika sopii erityisesti työhön, joka ei ole sidottu työpaikan aukioloaikoihin tai asiakaspalveluun.

Työntekijä ja työnantaja sopivat kirjallisella sopimuksella sekä kiinteistä työtunneista että liukuma-ajoista. Tällöin työntekijä voi vaikuttaa työnsä ajoittumiseen liukuvien työtuntien osalta. 

KPMG:n työaika-analyysillä asiakaskohtaisia ratkaisuja

Työaikalaki aiheuttaa monella työpaikalla muutoksia, eivätkä oman talon asiantuntemus tai resurssit välttämättä riitä perusteelliseen analyysiin. Kattavan työaika-analyysimme avulla autamme teitä tehokkaasti hyödyntämään kaikki uuden työaikalain tarjoamat mahdollisuudet.

Työoikeuden asiantuntijamme kartoittavat nykyiset työaikakäytäntönne ja havainnoimme niiden vahvuudet ja puutteet. Annamme analyysin perusteella uuteen työaikalakiin perustuvia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kattavassa raportissamme.