close
Share with your friends

Hallitus suunnittelee rohkeaa uudistusta osakeperusteiseen palkitsemiseen

Hallitus uudistamassa osakeperusteista palkitsemista

Henkilöstöantien toteuttamista listaamattomissa yrityksessä helpotettaisiin ensi heinäkuusta lähtien, jos suunnitelma toteutuu.

Timo Luukkonen

Legal Counsel

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Hallitus esittää merkittävää muutosta henkilöstöantien verotukseen. Hallituksen talousarvioesityksen yhteydessä julkistaman investointien edistämissuunnitelman mukaan henkilöstöantien toteuttamista listaamattomissa yrityksessä helpotettaisiin 1. heinäkuuta 2020 alkaen.

Henkilöstöantien verotusta on tarkoitus muuttaa siten, että vasta osakkeen matemaattisen arvon alittava merkintähinta muodostaisi verotettavan edun. Nykyään veronalainen etu muodostuu, jos henkilöstöannissa käytettävä alennus on enemmän kuin 10 prosenttia osakkeen käyvästä arvosta.

Kyseessä on merkittävä muutos nykykäytäntöön. Osakkeen matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen, mikä voi olla merkittävästikin yhtiön käypää arvoa alhaisempi. Osakkeita voitaisiin antaa henkilöstölle mahdollisesti huomattavastikin käypää arvoa alhaisempaan hintaan ilman verokustannusta merkintähetkellä.

Myöhemmin osakkeiden arvonnoususta realisoituva etu verotettaisiin lähtökohtaisesti pääomatulona. Henkilöstöantiin perustuva alennettu merkintähinta tulisi olla nykylainsäädäntöä vastaavasti henkilöstön enemmistön käytettävissä. 

Henkilöstöanti palkitsemisjärjestelmän perustana

Mikäli uudistus toteutetaan suunnitellun sisältöisenä, vapauttaisi se merkittävästi henkilöstölle suunnattujen osakeantien käyttöä kannustinjärjestelmissä, erityisesti start-up- ja kasvuyrityskentässä, missä henkilöstön määrä on usein vähäinen ja yrityksen arvostus mahdollisesti jo noussut tunnuslukuihin nähden korkeaksi.

Uuden henkilöstöantisääntelyn avulla voitaisiin myös korvata erilaisia optiojärjestelyitä palkitsemiskeinona. Uudistuksen on tarkoitus kuitenkin koskea kaikkia listaamattomia yrityksiä, joten uudet säännökset mahdollistaisivat uusien henkilöstöantiin perustuvien kannustinjärjestelmien luomisen kaiken kokoisille yrityksille.

Miten KPMG voi auttaa?

Palkitsemispalvelutiimimme avustaa osakeperusteisten kannustinjärjestelmien suunnittelussa, jotta yrityksenne saa hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti suunnitellun muutoksen tuomat mahdollisuudet. Suunnittelu kannattaa aloittaa nyt, jotta uudet järjestelmät saadaan otettua käyttöön heti lainmuutoksen tultua voimaan.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö