close
Share with your friends

BEPS 2.0 etenee – OECD julkaisi uuden päivityksensä

BEPS 2.0 etenee – OECD julkaisi uuden päivityksensä

Lokakuun raportissa verotusoikeuden jakautumisen ja uusien verovelvollisuuden syntymistä koskevien nexus-sääntöjen soveltamisalaa kavennettaisiin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Teollistuneiden maiden yhteistyöjärjestö OECD on julkaissut uuden päivityksen BEPS 2.0 -projektin etenemisestä. Toukokuun raportin jälkeen OECD näyttää nyt ottaneen askeleen taaksepäin ja kaventaneen uusien periaatteiden soveltamisalaa I-pilarin osalta (verotusoikeuden jakaminen ja uudet nexus-säännöt). II-pilarin (minimiveroehdotus) osalta kehitystyö on myös jatkunut, mutta tätä ei juurikaan käsitellä nyt julkaistussa raportissa.

OECD:n ja G20-maiden toukokuun Programme of Work -raportin perusteella suunnitellut muutokset kansainvälisen verotuksen pelisääntöihin vaikuttivat vallankumouksellisen laajoilta. Tuolloin näytti varmalta, että vuosien aikana saavutettu jonkinlainen konsensus BEPS-toimenpideohjelman ensimmäisen vaiheen muutoksista heitettäisiin romukoppaan ja kaikki aloitettaisiin taas alusta. 

Tulonjakosäännöksiin kaksi vaihtoehtoa

Uusimman raportin mukaan verotusoikeuden jakautumisen ja uusien verovelvollisuuden syntymistä koskevien nexus-sääntöjen soveltamisalaa kavennettaisiin koskemaan pitkälle digitalisoituneita liiketoimintamalleja ja kuluttajaliiketoimintaa (sis. myös kuluttajatuotteiden myynnin). Uusien nexus-sääntöjen mukaan verotusoikeus yritykselle voisi syntyä ilman perinteistä fyysistä läsnäoloa markkina-alueella. Verotusoikeuden syntyminen sidottaisiin maakohtaisiin myyntivolyymeihin, joiden tarkempi taso määriteltäisiin myöhemmin.

Uudet ehdotetut tulonjakosäännökset sisältävät kaksi erilaista allokaatioperiaatetta (A- ja B-vaihtoehdot). A-vaihtoehto pohjautuu toukokuun raportissa esitettyjen Modified Residual Profit Split -menetelmän ja Fractional Apportionment -menetelmän yhdistelmään, kaavamaiseen lähestymistapaan, jolla allokoitaisiin ylijäämävoittoa markkinavaltiolle riippumatta siitä, onko konsernilla jo olemassa oleva fyysinen läsnäolo markkina-alueella vai ei.

B-vaihtoehdossa määriteltäisiin verotettavan tulon allokaatiosäännöt tilanteeseen, jossa konsernilla on valtiossa jo olemassa oleva kiinteä toimipaikka tai jakeluyhtiö. Jatkuvien kansainvälisten veroriitojen välttämiseksi vähäriskiselle jakelutoiminnalle määritettäisiin kiinteä tuottotaso, joka voisi kuitenkin vaihdella alueittain ja toimialoittain.

Vaikka konsernilla olisi markkina-alueella myyntiyhtiö tai kiinteä toimipaikka, jonka verotettava tulo määriteltäisiin B-vaihtoehdon mukaan, voisi konsernille syntyä ylimääräinen verovelvollisuus samassa valtiossa uusien nexus-sääntöjen perusteella. Tämän verotettavan tulon määrittämiseksi sovellettaisiin A-vaihtoehtoa. 

Moni yksityiskohta auki - muutoksia voi tulla

Tuoreessa OECD-raportissa rajataan uusien suunniteltujen kansainvälisen verotuksen periaatteiden soveltamisalaa. Tämä johtaa siihen, että globaalisti tultaisiin soveltamaan eri allokaatioperiaatteita eri toimialoilla, ja markkinaehtoperiaatteen soveltamisalaa myös kavennettaisiin.

Raportti jättää vielä paljon yksityiskohtia auki soveltamisalan, allokaatioperiaatteiden ja käytännön implementoinnin kannalta. Raportti on OECD:n sihteeristön esitys, joten kansainvälisen verotuksen uusien periaatteiden implementointi vaatii vielä laajan poliittisen hyväksynnän. Oletettavaa on, että esitys elää vielä huomattavasti ennen verotusoikeuden uusjakoa koskevien nimenomaisten säännösten julkistamista.

Alkuperäinen aikataulu on kuitenkin edelleen voimassa ja tavoitteena on saavuttaa poliittinen konsensus tulonjaon osalta vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö