close
Share with your friends

Työpanososingon sivukulukohtelua ehdotetaan muutettavaksi

Muutetaanko työpanososingon sivukulukohtelua?

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään työntekijän eläkelain muutosta, jonka mukaan työpanokseen perustuva osinko katsottaisiin erikseen vastikkeeksi työstä ja luettaisiin mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Timo Luukkonen

Legal Counsel

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamista koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on julkaistu. Työpanokseen perustuvan osingon sivukulukohtelua on tarkoitus muuttaa. Voimassaolevan työntekijän eläkelain mukaan osinkoa ei pidetä vastikkeena työstä. Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään kuitenkin työntekijän eläkelain muutosta, jonka mukaan työpanokseen perustuva osinko katsottaisiin erikseen vastikkeeksi työstä ja luettaisiin mukaan eläkkeen perusteena olevaan työansioon.

Ehdotettu lainmuutos tarkoittaisi voimaantullessaan sitä, että työpanokseen perustuvasta osingosta suoritettaisiin lähtökohtaisesti eläkevakuutusmaksut ja muut sivukulut palkkaa vastaavasti.

Lisäksi työsuhdeoption käyttämisestä syntyvä etu tulisi ehdotetun lainmuutoksen myötä tietyin edellytyksin sivukulujen piiriin. Työsuhdeoptiosta saatava etu olisi ehdotuksen mukaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota, jos työsuhdeoptiolla merkittävän osakkeen sovittu merkintähinta olisi alle 50 % osakkeen käyvästä arvosta option antamishetkellä ja etu käytettäisiin ennen kuin edun saamisesta on kulunut vähintään vuosi.

Työansiokäsitettä koskevat muutokset ehdotetaan tulemaan voimaan 1. tammikuuta 2021.

Muutos vaikuttaisi kannustinjärjestelmien suunnitteluun

Lainmuutos vaikuttaa käytännössä työpanokseen perustuvan osingon ominaisuuksiin kannustinjärjestelmätyökaluna. Ehdotettu muutos ei vaikuta suoraan työpanososingon tai työsuhdeoption verokohteluun eikä muiden kannustinjärjestelmätyökalujen, esimerkiksi työsuhteeseen perustuvan osakeannin, sivukulukäsittelyyn.  Jatkossa erilaiset optio- ja osakepalkkiojärjestelmät sekä synteettiset mallit tulevat kuitenkin entisestään korostumaan kannustinjärjestelmäsuunnittelussa.

KPMG:n vero- ja lakiasiantuntijat ja erityisesti palkitsemispalvelutiimimme avustaa muutokseen varautumisessa ja tarvittaessa kannustinjärjestelmien muokkaamisessa siten, että jatkossakin yhtiön avainhenkilöiden palkitseminen ja sitouttaminen voidaan toteuttaa tehokkaasti.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö