close
Share with your friends

Ilmoitus lähetetyistä työntekijöistä tehtävä Suomessa

Ilmoitus lähetetyistä työntekijöistä tehtävä Suomessa

Kaksi vuotta sitten voimaan tulleen ilmoitusvelvollisuuden mukaan Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen tulee tehdä asiasta Suomessa ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Tarkkuus on tarpeen, sillä jos ilmoitusta ei ole tehty, voi seurata laiminlyöntimaksu tai muita sanktioita.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Suomeen lähetettyä työntekijää koskeva ilmoitus tulee tehdä verkkolomakkeella ennen työn aloittamista. Mikäli ilmoitetut tiedot muuttuvat, työn jatkamisen edellytyksenä on, että lähettävä yritys tekee täydennysilmoituksen. 

Ilmoitusvelvollisuus perustuu EU-direktiiviin ja on jo voimassa useimmissa EU-maissa. Vaatimukset ja prosessi ilmoituksen osalta vaihtelevat kuitenkin hyvin paljon maittain. Yritysten, joilla on lähetettyjä työntekijöitä EU-valtioissa, tulisikin tarkistaa eri valtioiden säännökset tältä osin ja varmistaa, että kyseinen ilmoitus on tehty.

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tai muita sanktioita riippuen valtiosta. Osassa EU-valtioita velvollisuus koskee ainoastaan EU-kansalaisia, mutta osassa – kuten Suomessa – myös EU:n ulkopuolelta tulevia työntekijöitä.

Ilmoitusvelvollisuus on jo käytössä lähes kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja loputkin maat implementoivat sen paikalliseen lainsäädäntöönsä viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Lisätietoa Suomen ilmoitusvelvollisuudesta löydät englanniksi aikaisemmin julkaisemastamme uutisesta.

Lisätietoja:

Sanna Lundström

+358 20 767 2070

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Jenny Blåfield-Rautanen

+358 20 760 3575

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö