close
Share with your friends
incurance ceo outlook 2019

Global Insurance CEO Outlook 2019

Global Insurance CEO Outlook 2019

Global Insurance CEO Outlook 2019 -tutkimuksemme mukaan vakuutusalan toimitusjohtajat tiedostavat asiakkaidensa tarpeiden muuttuvan tulevaisuudessa, odotusten kasvavan entisestään ja kilpailun kiristyvän. Tämän lisäksi nykyiset usein jo vanhentuneet järjestelmät eivät enää täytä yritysten tarpeita palvella asiakkaitaan. 

Vakuutusalan yritysten johtoporras ymmärtää menestymisen tulevaisuuden reseptin olevan mm. syvällisempi asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen sekä operatiivisten toimintojen tehokkuus. Liiketoiminnan menestys on tulevaisuudessa kiinni siitä, miten vakuutusyhtiöt kykenevät vastaamaan nopeammin asiakkaiden tarpeisiin luomalla kestäviä yhteistyökumppanuuksia ja kehittämällä tulevaisuudessa toimivia digitaalisia alustoja. Suurimpina uhkina tulevaisuuden liiketoiminnalle vakuutusalan johtajat näkivät ilmastonmuutoksen lisäksi operatiiviset, kyber- ja uuden teknologian tuomat riskit. 

"To become the resilient insurer for the future, organizations must adopt agile operating models and complementary technology and data capabilities. Our survey findings suggest that, despite the many challenges, insurance CEOs are eager to tackle these opportunities.” Laura Hay, Global Head of Insurance KPMG International

Teknologia ja innovaatiot osaksi yrityskulttuuria

On mielenkiintoista, että parantaakseen yrityksensä resilienssiä 71 % vakuutusalan johtajista sijoittaisi ennemmin uuden teknologian hankkimiseen kuin työvoiman kehittämiseen. Yritysjohdon tulisi kuitenkin ottaa innovointi osaksi yrityskulttuuria ja -ajattelutapaa, eikä  hankkia uusia innovaatioita vain teknologiainvestointien kautta. 

Uuden asenteen omaksuminen ja yrityskulttuurin muovaaminen vie kuitenkin aikaa. Näin ollen johdon tulisi kyetä sitouttamaan lahjakkaat työntekijänsä. Vahvojen muutosjohtajien kriittisiin taitoihin kuuluukin kyky kommunikoida vakuuttava tarina verkostojen aktivoimiseen ja kyky luoda yrityskulttuurin muutosta mahdollistava ympäristö. 

Tietoturvallisuus pysyy korkealla toimitusjohtajien agendalla

Yhä suurempi joukko vakuutusalan toimitusjohtajia pitää kyberturvallisuusstrategiaa kriittisen tärkeänä avaintekijänä luottamuksen lisäämisessä keskeisten sidosryhmien kanssa. Tietoturvastrategian työstäminen nähdään tärkeänä osana yritystoimintaa sekä kilpailuetuna. 

Kumppanuudet osaksi liiketoiminnan arkea

Kolmannes toimitusjohtajista tiedostaa, että luodakseen tulevaisuudessa joustavampia liiketoimintamalleja yhtiöiden pitäisi avautua kolmansien osapuolien kumppanuuksien tuomille tilaisuuksille ja tutkia mahdollisuuksia ydinliiketoimintojen ulkopuolella. Markkinoiden liikkuessa nopeammin kuin yhtiöt pystyvät muokkautumaan toimintaansa, kumppanuuksia on ajateltava jokapäiväisenä ilmiönä osana liiketoimintaa. 

Lisätietoja

Timo Nummi
puh. +358 20 760 3687
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö