KHO:n ratkaisut:

KHO:lta kaksi siirtohinnoittelua koskevaa ratkaisua

KHO: Ennakkomaksullisten ravikilpailujen osallistumismaksuista ei ollut suoritettava arvonlisäveroa

KHO:lta tärkeitä päätöksiä varainsiirtoverotuksesta

KHO korotti bussikartellin seuraamusmaksuja

KHO linjasi kiinteistötransaktioiden arvonlisäverotusta

Kansallisgallerian säätiöllä ei oikeutta hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi

Uudet tuulet sukupolvenvaihdosten verotuksessa

Tärkeä uusi siirtohinnoittelua koskeva ratkaisu

MBA-tutkintoon johtava koulutus katsottiin uusissa ratkaisuissa arvonlisäverolliseksi

Siirtohinnoittelun ajankohtainen verotarkastuskäytäntö

KHO:lta tärkeä ennakkopäätös osakaspysäköinnin arvonlisäverotuksesta

Arvonlisäveron peruste ja myyjän mahdollisuus periä jälkiveron osuus ostajalta jälkeenpäin

KHO: Perusteettoman veloituksen takia maksettava vahingonkorvaus ja arvonlisäveron oikaisu

 

EUT:n ratkaisut:

EUT:ltä päätös kansainvälisen kaupan alennusten arvonlisäverotuksesta

EUT:lta ennakkoratkaisu koulutustapahtumiin pääsyn verotuspaikasta arvonlisäverotuksessa

EUT:lta päätös julkisen ostotarjouksen yhteydessä käytettävien neuvontapalveluiden arvonlisäveron vähennysoikeudesta

EUT:lta päätös holdingyhtiön arvonlisäverovähennyksistä

EU-tuomioistuin: Myyjän tietämättömyydellä tavaran kuljetuksesta ei vaikutusta ketjukaupan arvonlisäverotukseen


Maaliskuu 2021: 

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen


Helmikuu 2021:

Brexit ja tulliton tavarakauppa brittiläisen kauppakumppanin kanssa

Maaliskuu 2020:

KPMG Remote work and Brexit guidance

Helmikuu 2020:

Mitä tulisi tietää Brexitin jälkeisistä maahantulo- ja sosiaaliturvasäännöksistä?

 

Tammikuu 2020:

Vuoden 2021 tärkeät luvut palkkahallinnon ammattilaisille

Mitä vuosi 2021 tuo kansainväliseen työvoiman liikkuvuuteen?

Brexit ja välillinen verotus - mikä muuttui vuoden 2021 alussa?

 

Marraskuu 2020:

Tietoturva ja tietosuojapoikkeamat riskitekijöinä yrityskaupoissa

Muutoksia lähetettyjen työntekijöiden palkanmäärittelyyn

Työntekijöiden kilpailukieltosopimuksiin tulossa korvausvelvollisuus

Työlainsäädännön joustot päättyvät, yhteistoimintakin uudistumassa

 

Lokakuu 2020:

Ulkomaisen yhteisön yleinen verovelvollisuus johtopaikan perusteella

KHO tarkensi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksen käsitettä

KHO: Yhtiön sijoitustoiminta voitiin eriyttää osittaisjakautumisella

Koronapandemia ja siirtohinnoitteluriskit

Maksukyvyttömyyslakien määräaikaisiin huojennuksiin suunnitteilla jatkoa

KPMG selvitti sukupolvenvaihdosten verotuskäytäntöjä eri maissa

 

Syyskuu 2020:

Milloin yrityssaneeraus kannattaa? Neuvot yritystoiminnan tervehdyttämiseen

Hovioikeuden tuomio yt-menettelyn tiedonantovelvollisuudesta

Muutoksia valmisteveromenettelyihin - olethan valmistautunut

Työelämän uusi normaali ja viranomaisvalvonta vastakkain

Vastikkeellisten saantojen varainsiirtoverotus – tuore kirja Timo Torkkelilta

 

Elokuu 2020:

Kansainvälisten tiedonsiirtojen tietosuojavaatimukset kiristyivät merkittävästi

Väliaikainen verovapaus koronaepidemian hoitoon käytettäville tuotteille

Lähetettyjen työntekijöiden työehdot muuttuvat Euroopan unionissa

 

Kesäkuu 2020:

KHO linjasi oikeudesta käyttää sulautuneen yhtiön jäsenvaltiossa syntyneet tappiot

KHO hyväksyi laskennallisen alv-palautuksen muista EU-maista hankituista yksityisistä sairaanhoitopalveluista

Saksassa väliaikaisia alennuksia alv-kantaan talouden elvyttämiseksi

Hallitus esittää verovapautta koronaepidemian hoitoon käytettäville tuotteille

 

Toukokuu 2020:

DAC6 -raportointivelvoitteen voimaantulon määräaikoja ehdotettu lykättäväksi

Komissio ehdottaa sähköisen kaupan alv-uudistuksen voimaantulon siirtämistä

Yrittäjät koronaepidemian maksajiksi?

Verohallinto: Uusi ohje rajat ylittävien verojärjestelyjen raportoinnista

Koronavirus - tilapäisiä muutoksia helpottamaan yhtiökokousten järjestämistä

 

Huhtikuu 2020:

Peruutusten ja luottotappioiden vaikutukset arvonlisäverotukseen

The Finnish tax measures in response to COVID-19

Koronavirus iskee siirtohinnoitteluun

Verohallinnolta päivitetty ohje matkailualan arvonlisäverotuksesta

Coronavirus hits transfer pricing

Miten vastuullisuudesta palkitaan, vai palkitaanko?

Verohallinto: Uusi alv-ohje omasta käytöstä ja alivastikkeellisista luovutuksista

 

Maaliskuu 2020:

Koronavirus, yhtiökokoukset ja osingonjako - miten yhtiö toimii poikkeusoloissa?

Työeläkemaksuihin kevennystä, lomautus helpommaksi – näin hallitus auttaisi yrityksiä

Koronavirus: Yrityksen riskit pienemmäksi arvonlisäverotuksessa

Miten koronavirus vaikuttaa Suomeen saapuviin työntekijöihin?

Coronavirus and arrival in Finland - continued support available

Pysäyttääkö koronavirus kassavirran? – Lakipalvelumme auttaa kassakriisin torjunnassa

Force majeure, sopimukset ja koronavirus

Muista suojata tavaramerkkisi ajoissa - tehokas turva brändillesi

Koronavirukseen varautuminen työpaikoilla ja henkilötietojen käsittely

Etätyön ohjeistus, tietoturvapoikkeamat ja tietosuoja

Koronavirusepidemia voi johtaa lomautuksiin tai irtisanomisiin

KKO: Yt-menettelyn neuvotteluesitys oli puutteellinen

KPMG:n avustama yhtiö voitti irtisanomiskiistassa

Rekisteröithän kaupparekisteriin osakeyhtiösi päättäjät

Henkilöstöannin verotus uudistuu - mikä sääntelyssä muuttuu?

Verohallinnon ohjeluonnos tarkentaa MDR-säännöksiä

Toimitusvarastojärjestelyn riski kiinteän toimipaikan muodostumisesta arvonlisäverotuksessa

 

Helmikuu 2020:

OECD julkaisi rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelua koskevan ohjeistuksen

KKO:lta ennakkopäätös osinkovelan vanhenemisesta osakeyhtiöissä

Oman pääoman ehtoinen pääomalaina – instrumentin asema selkeytyy

 

Tammikuu 2020:

OECD linjasi BEPS 2.0 -hankkeen suuntaviivoja

Suuria odotuksia tulevaisuuden palkitsemisjärjestelmille

Data protection and PSD2: Personal data in account information services

Huolehdi liikkuvien työntekijöidesi velvoitteet kuntoon

Euroopan työviranomainen (ELA) tuo yhteistarkastuksia

Brexit: Britannia erosi EU:sta 31.1. - valmistaudu tuleviin tullimuutoksiin

OECD linjasi BEPS 2.0 -hankkeen suuntaviivoja

Rajoittaako Brexit työmatkustamista?

Brexit: Säilyykö lähetettyjen työntekijöiden asema?

Verohallinnolta EU-tavarakaupan arvonlisäverotusta koskeva ohje

 

Joulukuu 2019:

Britannian kansalainen: Rekisteröi oleskeluoikeutesi mahdollisimman pian

Verohallinto päivittänyt ohjeen palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotuksesta

 

Marraskuu 2019:

EU:n esiteasetus – uusia mahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksille

Verotusta koskevien järjestelyjen raportointivelvollisuus etenee

Brexit: Joko tunnet tärkeimmät IPR-muutokset?

 

Lokakuu 2019:

Vastuullinen veropolitiikka kiinnostaa pohjoismaisia sijoittajia

BEPS 2.0 etenee – OECD julkaisi uuden päivityksensä

Sopimalla jopa 10 tunnin työpäiviä ja kuusipäiväisiä työviikkoja

Update on the Finnish implementation of TRACE rules

Hallitus suunnittelee rohkeaa uudistusta osakeperusteiseen palkitsemiseen

Joustotyöaika on kaivattu edistysaskel työelämään

 

Syyskuu 2019:

Keskusverolautakunnalta väliyhteisölain tulkintaa koskeva rajaus

Brexit: Britannian kansalaisten oleskeluoikeus turvattu erillislailla Suomessa

Työpanososingon sivukulukohtelua ehdotetaan muutettavaksi

Keskusverolautakunnalta väliyhteisölain tulkintaa koskeva rajaus

Näin toteutetaan kirjanpidon eriyttämisvelvollisuus

Ilmoitus lähetetyistä työntekijöistä tehtävä Suomessa

Liukuva työaika lisää päivittäisiä joustomahdollisuuksia

Hallitus houkuttelisi ulkomaalaisia asiantuntijoita Suomeen

Lakisääteiset työaikapankit vastaavat työelämän murrokseen

Uusi työaikalaki lisää työaikajoustoja ja tuo työaikapankit

 

Elokuu 2019:

Näin vältät liikesopimusten päättymiseen liittyvät riidat

Kuinka tehostaa julkisia hankintoja digitaalisilla ratkaisuilla?

 

Heinäkuu 2019:

Muutoksia osakeyhtiölakiin: Pörssiyhtiöiden johdon palkitsemiselle pelisäännöt

 

Kesäkuu 2019:

Puolan MDR-säännökset tulleet voimaan

Finland implements changes to taxation of domestic and foreign investment funds

Finnish Tax Administration: Changes regarding nominee-registered shares

Voitto KKO:ssa ympäristöoikeusasiassa KPMG:n avustamana

”Parikymmentä senttiä vain” - Konserniavustusten ja lopullisten tappioiden vero-ongelma ratkaistava

Kuntien tunnistettava vaihtotilanteiden arvonlisäverovaikutukset

 

Huhtikuu 2019:

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetun osingon verotus uudistuu

 

Maaliskuu 2019:

Veroilmoituksen aika lähestyy

Sosiaaliturva alkaa karttua Suomeen töihin saapuville heti

Uusi sijoitusrahastolaki ja keisarin uudet vaatteet

 

Tammikuu 2019:

Espanjassa ja Portugalissa asuvien verotus muuttui vuodenvaihteessa

Veroilmoittaminen reaaliaikaistuu – modernit työvälineet apuna muutoksessa!

 

Joulukuu 2018:

Rajat ylittäviä järjestelyjä koskeva tiedonantovelvollisuus Verohallinnolle

Yhteisöjen tulolähdejako poistumassa - vuoden 2020 tulolähdejakoa koskeva uudistus

 

Marraskuu 2018:

Kauppasotaa tullitariffeilla

Väliyhteisölakiin merkittäviä muutoksia hallituksen esityksessä

 

Lokakuu 2018:

Uusi työaikalaki – ehdotetut muutokset pähkinänkuoressa

KPMG Verokone Tax Return Tool

Muutoksia yhteisöjen tuloverotukseen verovuodelle 2018

EU-tavarakaupan alv-säännöt muuttuvat & alennettu verokanta sähköisille julkaisuille

 

Elokuu 2018:

Uusi raportointivelvollisuus Verohallinnolle

 

Kesäkuu 2018:

Merkittävä ennakkopäätös koskien Yhdysvaltojen välillistä verotusta

Muutoksia nollasopimuksia koskevaan lainsäädäntöön

Säätiölain siirtymäaika päättymässä – onko säätiön säännöt läpikäyty ja muutettu?

Liikennepalvelulaki voimaan 1.7.2018 – vaikutuksia myös kuntien ja kuntayhtymien henkilökuljetuspalveluihin

Palkitseminen ja sitouttaminen erinomaisia välineitä liiketoiminnan ohjaamiseen

 

Toukokuu 2018:

KPMG selvitti sukupolvenvaihdosten verotuskäytäntöjä eri maissa

Hallinto-oikeus katsoi konsernin toimintamallin markkinaehtoperiaatteen mukaiseksi

 

Maaliskuu 2018:

Muutoksia julkishallinnon kiinteistöjen alv-sääntelyyn

GDPR:n tietosuojavaatimukset kilpailutuksissa ja hankintasopimuksissa

 

Helmikuu 2018:

Maahantuotavien tavaroiden tullausarvon määritykseen muutoksia siirtohinnoittelua sovellettaessa